Proč značky přesouvají finance do native true formátů reklamy?

Proč tomu tak je?

Na základě podrobného výzkumu, publikovala společnost Sharethrough/ IPG Media labs studii

o efektivitě reklamy, která prokazuje, že native true formáty, jakým je v Česku například Idvertorial, přinášejí větší pozornost spotřebitelů a významně předhánějí tradiční display reklamu. Díky technologii pro stopování očí (eye-tracking) jsou data nanejvýš spolehlivá.


Klíčové poznatky


V mnoha případech se jeví jako článek nebo video, které zadal inzerent s konkrétním záměrem propagovat produkt tak, aby maximálně odpovídal formě a stylu práce redaktorů daného serveru. A právě slovo „nativní“ tento vztah podobnosti označuje. Nezřídka píší pro inzerenty sami redaktoři těchto portálů nebo jejich PR/ marketingové oddělení, aby měli zadavatelé i vydavatelé jistotu, že obsah bude skutečně souznít s vlastním obsahem.

Nativní reklama se dá měřit v reálném čase a na základě efektivity ji lze dokonce optimalizovat v průběhu kampaně. Jedním z jejích nástrojů je Idvertorial.


Jak Idvertorial funguje?

Reklamní obsah se zobrazuje na prémiových pozicích významných online portálů. Tím, že uživatel neopouští prostor a kontext daného media, dosahuje Idvertorial vysoké důvěry cílové skupiny.

Samoučící algoritmus upřednostňuje zobrazování nejvýkonnějších motivů, a tím maximalizuje účinek celé kampaně. Tím se řeší obvyklé dilema komunikačních agentur a zadavatelů: Jaký motiv v kampani bude mít největší úspěšnost. Idvertorial to rychle zjistí a nečtenější motiv nasazuje nejvíc. Obsah lze v průběhu kampaně samozřejmě přizpůsobovat tak, aby měl co nejvyšší čtenost.

Mobile first!

Čím dál větší část populace se přesouvá na mobilní platformy. To dokazuje, že tzv. mobile first přístup k internetu je pevně zasazen do způsobu konzumace online obsahu.

Značky, které prohlédly tajemství native true formátů, upouštějí od klasické display reklamy a přesouvají své investice právě do Idvertorialu a dalších nativních nástrojů.