Nebojte se změny dodavatele energií, říká odborník. Zvládnete ji i vy!

Bez obav a bez starostí

Dodavatele energií lze změnit několika způsoby. Může to být prostřednictvím internetu, telefonicky, při návštěvě klientského centra nebo může obchodní zástupce přijít k zákazníkovi domů. Samotná změna není nijak složitý proces, renomovaná firma vyřídí vše za vás. „Stačí, když jí udělíte plnou moc. Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr, nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

To, že jste si vybrali seriózního dodavatele, poznáte již v průběhu jeho změny. Bude vás totiž průběžně informovat, jak změna probíhá, kdy začne s dodávkou nebo kdy je vhodné nahlásit stávajícímu obchodníkovi stav měřidla pro poslední vyúčtování. „Pokud na samoodečet zapomenete, nic se neděje. Konečné vyúčtování vám bude vystaveno odhadem podle vaší spotřeby a obdržíte jej nejpozději do jednoho měsíce od ukončení původní smlouvy,“ dodává Libor Holub. Podle zvolené formy platby za energie si pak jen nezapomeňte změnit trvalý příkaz, nastavit SIPO či inkaso.

Férový dodavatel s etickým kodexem

O tom, nakolik té které společnosti věřit, se lze přesvědčit i podle toho, jestli přijala etický kodex podle doporučení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jak ukázal nedávný průzkum agentury Datank, pro tři čtvrtiny lidí je důležité, aby jejich dodavatel elektřiny nebo plynu právě etický kodex dle doporučení ERÚ dodržoval. Pro třetinu odběratelů by dokonce absence kodexu znamenala rozhodování o změně dodavatele.

Společnost Bohemia Energy proto své zásady férového jednání se spotřebiteli i ostatními obchodníky deklaruje v etickém kodexu, který v plné míře respektuje Vzorový etický kodex ERÚ. Nejde přitom jen o populární hesla, ale o řadu konkrétních kontrolních mechanismů, které zákazníky firmy chrání.

Celá skupina Bohemia Energy při prodeji například využívá uzavírání smluv přes tablety, u nichž lze jednoduše ověřit, kde byla smlouva uzavřena. Žádná zákaznická smlouva, uzavřená jejím obchodním zástupcem, není puštěna ke zpracování, aniž by se zákazníkem byla ověřena prostřednictvím tzv. verifikačního telefonického hovoru.

„Těmi hovory ověřujeme, zda si je zákazník vědomý, že uzavřel smlouvu s naší společností, zda s podpisem souhlasí a jaké tím získal výhody,“ vysvětluje Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy, a dodává: „Vedle vyjádření spokojenosti s jednáním obchodního zástupce může zákazník k uzavřené smlouvě rovněž vznést doplňující dotazy, na které mu naši pracovníci profesionálně odpovědí.“

Celé znění Etického kodexu Bohemia Energy najdete zde.