V České republice postihuje astma bezmála 1 000 000 lidí!

Astma se projevuje souborem příznaků, z nichž nejzávažnější je dušnost, zejména ztížený výdech s příznakem hvízdavého pískání. Časté jsou noční dušnosti, dušnosti při nebo po tělesné námaze, dráždivý chronický kašel. Záchvaty kašle mohou přicházet i při emocích (pláč, smích), kontaktu se zvířetem, při pobytu v prašném a vlhkém prostředí nebo v určitém ročním období, kdy jsou ve vzduchu přítomny různé přírodní alergeny.

Léčba astmatu

Léky pro léčbu astmatu dělíme do dvou skupin. Jedná se o léky úlevové a léky s protizánětlivou aktivitou. Úlevovým lékům se říká také „záchranné“ a slouží k zastavení astmatického záchvatu. Jejich účinek nastupuje rychleji a většina z nich má krátkou dobu účinnosti. Nepoužívají se pravidelně a dlouhodobě. Léky kontrolující astma – tzv. léky preventivní, protizánětlivé-se užívají pravidelně a dlouhodobě každý den i v době, kdy astmatik nemá obtíže. Chrání dýchací cesty, hojí zánět a brání vzniku a opakování dušnosti a dalších záchvatů.

Léky určené k léčbě astmatu se podávají především inhalačně (vdechnutím). U kojenců a malých dětí jsou častěji využívány také některé léky ve formě sirupové, inhalační forma je však nejvýhodnější i v této věkové skupině. K inhalování se používají buďto ruční sprejové dávkovače nebo přístrojové inhalátory.

Na preventivní léky nevzniká návyk a závislost ani po mnoha letech jejich užívání. Preventivní léky s dlouhodobým účinkem snižují v dýchacích cestách otok sliznic a hojí zánět.

Další možnosti léčby

Pro léčbu je velmi prospěšná i fyzioterapie, zejména u astmatiků, kteří mnohdy neznají techniku správného dýchání. Vhodný bývá i pobyt v přímořských a vysokohorských oblastech, osvědčily se i jeskyně. Dobré výsledky s léčbou astmatu mají i některé české lázně.

Informace o astmatu, jeho léčbě můžete nalézt na www.astma-zero.cz České iniciativy pro astma (ČIPA).