Auto jste již dávno prodali, a přesto přišla pokuta nebo faktura za povinné ručení

Vedle překvapivé a nespravedlivé pokuty se ovšem může bývalému majiteli auta stát i to, že mu přijde výzva k úhradě příspěvku nepojištěných řidičů do garančního fondu od České kanceláře pojistitelů (ČKP), a to právě proto, že nebyl provedený přepis vozidla a nahlášena změna vlastníka v registru silničních vozidel.

ČKP totiž musí podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vycházet právě z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. A téměř denně se ukazují případy, kdy vychází najevo, že zápis v registru není aktuální, tedy že nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je nutné, aby tento ještě stále registrovaný vlastník doložil, že proběhl prodej vozidla a že v registru už nemá co dělat. Bohužel v tento moment nastává často problém. Bývalý majitel vozu totiž nemusí vždy mít dokument, který by to doložil, tedy písemnou kupní smlouvu.

Náležitosti kupní smlouvy


I když občanský zákoník pro platné uzavření smlouvy přímo nevyžaduje sepsat písemnou kupní smlouvu o prodeji vozidla, může to oběma stranám být jen ku prospěchu. Především je dobré si takovou smlouvu dobře uchovat. Možná se právě může hodit v případě, kdy motorista zjistí, že je stále v registru vozidel, i když už počítal s opakem.

Co musí obsahovat kupní smlouva

•identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště)

•identifikace předmětu koupě = vozidla (uveďte min. 2 identifikační údaje o vozidle, ideálně však SPZ, VIN i číslo velkého technického průkazu)

•datum prodeje

•podpisy smluvních stran

•kupní cena


Přepis na registru není jaderná fyzika


Pro mnoho motoristů může být přepis na registru vozidel buď nežádoucí ztráta času, nebo komplikace, ale mnohem víc problémů mohou mít, když přepis řádně neprovedou. Při prodeji vozidla je podle zákona nutné do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla.


Kdy mohou nastat potíže, a může vám přijít výzva k úhradě příspěvku nepojištěných:


•      Když nepřepíšete své prodané auto na nového vlastníka. To se vztahuje i na případy, kdy auto například někomu darujete v rodině, ale zapomenete na přepis v registru vozidel.

•      Když máte na zahradě či ulici vrak či staré nepojízdné vozidlo, které jste neodhlásili na registru a už na něj neplatíte povinné ručení.

•      Když vám ukradnou auto a Policie to zapomene ohlásit do registru vozidel. Nemá totiž zákonnou povinnost tam krádež oznamovat, tuto povinnost má vlastník vozidla.