Je pravda, že když člověk nepřepíše prodané auto, tak mu hrozí mu pokuta?

Mnoho lidí mylně předpokládá, že při prodeji auta může spoléhat na kupujícího, který podle jejich představy zařídí přepis vozu v registru sám. Je velmi nepříjemné po prodeji auta dojít do situace, kdy nemám ani auto, ani kupní smlouvu a nový majitel například dále nekomunikuje.

Přepisu vozidla v registru se musí zúčastnit obě strany

K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se přeregistrace nemůžou zúčastnit oba dva, může auto nechat přepsat jen jeden z nich. Musí ale přinést plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé smluvní strany.

Čas, který máte na přepis

Při prodeji vozidla je podle zákona nutné do deseti pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla. Jinak se dopouštíte přestupku, za který vám správní orgán může dát právě až padesátitisícovou pokutu. Navíc vám, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti, například pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník.

Rada pro lidi, kteří plánují prodej auta

Rozhodně je nutné sepsat o prodeji kupní smlouvu se všemi potřebnými náležitostmi a dohodnout se napevno na tom, kdo změnu nahlásí do registru. Stává se, že původní vlastník vozidlo už dávno prodal, ale přijde mu výzva k úhradě příspěvku nepojištěných řidičů do garančního fondu, protože nový majitel neplatí povinné ručení a Česká kancelář pojistitelů (ČKP) neví, že došlo k prodeji. V takovém případě pak stačí právě doložit kupní smlouvu, aby mohla ČKP oslovit nového majitele.

Povinné ručení se prodejem automaticky ukončí. Omyl!

Je potřeba nezapomínat na to, že když prodáváte auto, musíte to nahlásit pojišťovně, aby povinné ručení ukončila. Pokud to neuděláte, tak si pojišťovna stále myslí, že smlouva je platná a chce i dále platit povinné ručení za celou dobu, i když vlastně už auto prakticky nevlastníte.

Další případ, kdy lidé zapomínají na registr

Mimo situaci, kdy lidé nepřepíší své prodané auto na nového vlastníka, tu jsou i případy, kdy má člověk například nepojízdné vozidlo, které neodhlásil na registru a už za něj neplatí povinné ručení. Podle zákona musí vozidlo v těchto případech odhlásit.

Úskalí, která s sebou nese prodej auta

Pokud člověk postupuje správně, tak se nemusí bát. Při prodeji auta je nutné si podle zákona do 10 pracovních dní zažádat o přepis v registru silničních vozidel. Řada lidí tento krok nechává na kupujícím, ale to bohužel nestačí. K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se přeregistrace nemůžou zúčastnit oba dva, může auto nechat přepsat jen jeden z nich. Musí ale přinést plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé smluvní strany.

Při nesprávném postupu prodeje si můžete vysloužit pokutu

V krajních případech tomu opravdu tak je. A to tehdy, když majitel auta po jeho prodeji nezařídí přepis vozu v registru motorových vozidel. Navíc dosud registrovanému prodávajícímu hrozí i další nepříjemnosti, jako platby pokuty za přestupky nového majitele nebo nutnost uhradit příspěvek nepojištěných řidičů do garančního fondu ČKP, pokud nový majitel neplatí povinné ručení.

Statistiky nepojištěných vozidel a jaké škody způsobují

V České republice je nyní téměř 145 000 provozovaných vozidel bez povinného ručení a o tom, jaké množství škod způsobí, vypovídají statistiky a data České kanceláře pojistitelů, které zaznamenaly za rok 2018 celkem 3080 nepojištěných škod při dopravních nehodách. V průměru tak v celé České republice na každých 10 000 registrovaných a provozovaných vozidel připadá 3,8 nepojištěných škod ročně.