Rada pro lidi, kteří plánují prodej auta

Stává se, že původní vlastník vozidlo už dávno prodal, ale přijde mu výzva k úhradě příspěvku nepojištěných řidičů do garančního fondu, protože nový majitel neplatí povinné ručení a Česká kancelář pojistitelů (ČKP) neví, že došlo k prodeji. V takových případech pak stačí doložit kupní smlouvu, aby mohla ČKP oslovit nového majitele. Česká kancelář pojistitelů totiž musí vycházet z údajů v registru silničních vozidel.

Pro mnoho motoristů může být přepis na registru vozidel buď nežádoucí ztráta času, nebo komplikace, ale mnohem víc problémů mohou mít, když přepis řádně neprovedou. Při prodeji vozidla je podle zákona nutné do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla. V opačném případě mohou nastat potíže, a může vám přijít výzva k úhradě příspěvku nepojištěných.


Výzva k úhradě příspěvku nepojištěných

 

Pro motoristy jde v první řadě o varování, že pojištění jejich auta není v pořádku a pouze urychleným sjednáním pojištění mohou předejít povinnosti platit násobně vyšší částky v případě škody způsobené nepojištěným vozidlem. V případě, že máte dojem, že vám byla doručena výzva neoprávněně, měli byste se neprodleně obrátit na ČKP pomocí webové aplikace, nebo telefonního čísla: 221 772 773 a doložit skutečnosti, které vylučují vznik nároku na příspěvek.


Co je tedy k přepisu vozidla potřeba?

·       osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem),

·       velký technický průkaz,

·       malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),

·       platná zelená karta,

·       protokol o evidenční kontrole,

·       doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a),

·       uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč,

·       v některých případech se hradí i ekologická daň.

Další případ, kdy lidé zapomínají na registr

Mimo situaci, kdy lidé nepřepíší své prodané auto na nového vlastníka, tu jsou i případy, kdy máte například nepojízdné vozidlo, které jste neohlásili na registru a už za něj neplatíte povinné ručení. V těchto případech musíte podle zákona toto vozidlo odhlásit.