Lednicová slepota trápí stále více lidí. Ohrožuje i vás?

Určitě to sami znáte – přijdete k ledničce, otevřete ji, minutu do ní zíráte, abyste ji následně opět zavřeli bez vyjmutí jakékoliv potraviny. Na vině je lednicová slepota – lidé často slepě přehlížejí veškeré potraviny v lednici a mají pocit, že v ní zkrátka není nic k jídlu. Potraviny jsou takto přehlíženy den za dnem, až se nakonec zkazí a vyhodí.

Jak ukázal průzkum zaměřený na plýtvání potravinami, který realizovala značka Hellmann's ve spolupráci se společností Ipsos, zažívá tento pocit 2–4x týdně téměř 50 % Čechů a až 7x týdně 75 % Slováků. Mnoho z nich přiznalo, že lednicovou slepotu považují za problém, se kterým by se rádi do budoucna vypořádali.

#fridgechallenge aneb výzva plná inspirace

V boji proti plýtvání pomůže samozřejmě i fantazie, nápaditost a odvaha kombinovat neobvyklé chutě i suroviny. Ten, kdo těmito vlastnostmi oplývá, dokáže vyčarovat skvělé jídlo i z několika málo ingrediencí, které se najdou v každé domácnosti. A právě taková je idea #fridgechallenge, výzvy, za kterou stojí značka Hellmann's. Do #fridgechallenge se zapojily i food blogerky – Kateřina Kuranová z blogu Smooth & cooking a Lucia Grigová ze slovenského blogu Do poslednej omrvinky, u kterých můžete načerpat inspiraci. 


Zdroj: Hellmann´s


Plýtvání už od samotné sklizně

Celosvětově se vyplýtvá třetina celkové produkce potravin. Plýtvá se už při sklizni, v retailu, v restauracích a samozřejmě v domácnostech. V České republice se právě domácnosti podílejí na plýtvání jídlem z 53 %. Hellmann's proto ve spolupráci s neziskovou organizací Zachraň jídlo spotřebitele vzdělává a radí jim, jak potraviny správně uchovávat. 

Jak skončit se zbytečným plýtváním? Nejlepším způsobem, je promyšlený nákup potravin a plánování, jak se surovinami naložit v delším časovém horizontu (např. týden). Tím se člověk snáze vyhne přeplněné ledničce, a tedy i vyhazování potravin, které kvůli lednicové slepotě přehlížel a nebyl schopný je zakomponovat do svého jídelníčku.


Zdroj: Hellmann´s


Častým důvodem pro vyhození potravin je pouhý nehezký vzhled, přestože je potravina stále vhodná ke konzumaci. To poukazuje na fakt, že pětina Čechů přiznává své mezery ve správném skladování různých druhů potravin, které by zajistilo jejich delší životnost, a tím i snížilo pravděpodobnost následného plýtvání.

Naopak dvě třetiny Čechů správně rozlišují rozdíl mezi pojmy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. I díky tomu jsou schopni si spotřebu nakoupených potravin lépe naplánovat, a chovat se tím pádem ohleduplněji k životnímu prostředí.