Jak se mi splnil klukovský sen

Od samého začátku jsme věděli, že řešení, které nám bude nejvíc vyhovovat, je nechat si postavit dům na klíč. Předešli jsme tím různým průtahům při výstavbě, komplikovanému organizování jednotlivých prací či shánění lidí. To by nám nedovolil ani nedostatek času. Také jsme se tímto chtěli vyvarovat případné nekvalitě provedené práce. Svou roli v rozhodnutí sehrála i možnost pořídit pozemek za pomoci Ekonomických staveb (ES). 

Na setkání s jasnou představou 

Kontakt na ES jsem našel v jednom letáku, kde byl odkaz na jejich internetové stránky. Ty jsem důkladně prostudoval. Velmi mě zaujala jak nabídka rodinných domů, tak i možnosti financování. V podstatě jsem byl již před prvním setkáním se zástupcem ES rozhodnutý pro stavbu domu s nimi.  

Na první jednání jsme již šli s konkrétní představou – vybrali jsme si dům z katalogu ES. Nejvíce nás zaujal dům Ekonomik N7 – 10, u nějž nám vyhovovalo nejen dispoziční řešení s možností menší místnosti jako pracovny, ale také příznivá cena. Na setkání jsme řešili převážně možnosti financování. Nicméně určité drobné změny v projektové dokumentaci jsme měli v plánu. 

Zdroj: Ekonomické stavby

Vítaná pomoc s papírováním 

Dojížděl jsem denně do zaměstnání 50 km, což mi zabíralo spousty času. Bylo mi jasné, že vyřídit stavební povolení je také velmi časově náročná záležitost, a proto jsem uvítal, že nám tuto administrativu ES zdarma vyřídily

Protože jsme neměli k dispozici žádnou finanční hotovost, nechali jsme si s financováním domu poradit od ES. . Nakonec jsme společnými silami a ovlivněni našimi možnostmi zvolili program „Mladá rodina”. A pak už mohla začít samotná realizace našeho budoucího bydlení.

Zdroj: Ekonomické stavby

Až na pár výjimek jsem se na stavbě stavoval každý den, vždy cestou z práce. Sledoval jsem každou drobnost, každý detail, to, jak stavba roste. Průběžně jsem s manažerem projektu, který byl velice ochotný a vstřícný, řešil drobné změny. A abych do finální podoby našeho domu vložil svůj um, rozhodl jsem se podlahy a dveře instalovat sám. 

Když se zpětně ohlédnu za tou dlouhou cestou, tak ani trochu nelituji, že jsem se po ní vydal. Některé věci bych asi nyní řešil jinak, ale jsou to jen drobnosti. Zařízení domu a vybudování zahrady zatím není v mých finančních možnostech, přesto mi tým z Ekonomických staveb pomohl splnit si můj klukovský sen o vlastním domě. Za to jim patří můj velký dík.

Publikováno na: