Reklama, kterou mají čtenáři rádi

V mnoha případech se jeví jako článek nebo video, které zadal inzerent s konkrétním záměrem propagovat produkt tak, aby maximálně odpovídal formě a stylu práce redaktorů daného serveru. A právě slovo „nativní“ tento vztah podobnosti označuje. Nezřídka píší pro inzerenty sami redaktoři těchto portálů nebo jejich PR/marketingové oddělení, aby měli zadavatelé i vydavatelé jistotu, že obsah bude skutečně souznít s vlastním obsahem.

Nativní reklama se dá měřit v reálném čase a na základě efektivity ji lze dokonce optimalizovat v průběhu kampaně. Jedním z jejích nástrojů je Idvertorial.

Jak Idvertorial funguje?

Reklamní obsah se zobrazuje na prémiových pozicích významných online portálů. Tím, že uživatel neopouští prostor a kontext daného media, dosahuje Idvertorial vysoké důvěry cílové skupiny. Samoučící algoritmus upřednostňuje zobrazování nejvýkonnějších motivů, a tím maximalizuje účinek celé kampaně. Tím se řeší obvyklé dilema komunikačních agentur a zadavatelů: Jaký motiv v kampani bude mít největší úspěšnost. Idvertorial to rychle zjistí a nečtenější motiv nasazuje nejvíc. Obsah lze v průběhu kampaně samozřejmě přizpůsobovat tak, aby měl co nejvyšší čtenost.


Mobilení reklama funguje!

Čím dál větší část populace se přesouvá na mobilní platformy. To dokazuje, že tzv. mobile first přístup k internetu je pevně zasazen do způsobu konzumace online obsahu. Idvertoriál je i na mobilu přirozenou součástí obsahu média, který si čtenář právě prohlíží.

Kampaně nativní reklamy Idvertorial mají proklikovost CTR i 2 % a dočtenost přes 90 %. A podle výzkumu ji čte publikum dokonce rádo. Na to s rostoucím zájmem reagují i sami zadavatelé. Globální trend říká, že inzerenti budou v následujících několika málo letech přesouvat 25 % svých marketingových rozpočtů z tradiční reklamy na true native formáty a obsahový marketing. Vědí totiž, že nativní inzertní formáty fungují tak, že je mají čtenáři rádi.

Nativní články Idvertorial jsou přirozenou součástí media, ve kterém se čtenář pohybuje. Čtenáře nikam neodvádí, má jeho plnou pozornost a důvěru. Proto mají čtenáři tento formát reklamy rádi, čtou ho a věří mu víc, než jiným formátům.” vysvětluje základní principy true native reklamy Milan Hrazánek ze společnosti iDvert.