Proč značky přesouvají finance do native true formátů reklamy?

Proč tomu tak je?

Na základě podrobného výzkumu, publikovala společnost Sharethrough/ IPG Media labs studii o efektivitě reklamy, která prokazuje, že true native formáty, jakým je v Česku například Idvertorial, přinášejí větší pozornost spotřebitelů a významně předhánějí tradiční display reklamu. Díky technologii pro stopování očí (eye-tracking) jsou data nanejvýš spolehlivá.

Klíčové poznatky

V mnoha případech se jeví jako článek nebo video, které zadal inzerent s konkrétním záměrem propagovat produkt tak, aby maximálně odpovídal formě a stylu práce redaktorů daného serveru. A právě slovo „nativní“ tento vztah podobnosti označuje. Nezřídka píší pro inzerenty sami redaktoři těchto portálů nebo jejich PR/marketingové oddělení, aby měli zadavatelé i vydavatelé jistotu, že obsah bude skutečně souznít s vlastním obsahem. Nativní reklama se dá měřit v reálném čase a na základě efektivity ji lze dokonce optimalizovat v průběhu kampaně. Jedním z jejích nástrojů je Idvertorial.

Jak Idvertorial funguje?

Reklamní obsah se zobrazuje na prémiových pozicích významných online portálů. Tím, že uživatel neopouští prostor a kontext daného media, dosahuje Idvertorial vysoké důvěry cílové skupiny.Samoučící algoritmus upřednostňuje zobrazování nejvýkonnějších motivů, a tím maximalizuje účinek celé kampaně. Tím se řeší obvyklé dilema komunikačních agentur a zadavatelů: Jaký motiv v kampani bude mít největší úspěšnost. Idvertorial to rychle zjistí a nejčtenější motiv nasazuje nejvíc. Obsah lze v průběhu kampaně samozřejmě přizpůsobovat tak, aby měl co nejvyšší čtenost.

"Nativní články Idvertorialu jsou přirozenou součástí média, ve kterém se čtenář pohybuje. Čtenáře nikam neodvádí, má jeho plnou pozornost a důvěru. Proto mají čtenáři tento formát reklamy rádi, čtou ho a věří mu víc, než jiným formátům.” vysvětluje základní principy true native reklamy Milan Hrazánek ze společnosti iDvert.