Stěhujete se nebo přepisujete byt či dům? Nezapomeňte na energie

Důležité je si uvědomit, že při stěhování si elektroměr nebo plynoměr odmontovat a vzít s sebou jinam nelze. Při opuštění starého bytu či domu byste tudíž především měli zařídit ukončení dodávek elektřiny a plynu.

Jestliže chcete v odběru energií od svého stávajícího dodavatele pokračovat i na novém bydlišti, pak stačí jenom sepsat novou smlouvu. V případě, že se stěhujete do novostavby nebo zařizujete přepis energií při změně vlastníka – třeba v rámci dědictví, odhláška rovněž není potřeba, je třeba se jenom k odběru vybrané komodity přihlásit.

Co budete potřebovat

Kromě dokumentů souvisejících se změnou odběratele budete muset nejspíše předložit také doklad o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu. To může být kupní či nájemní smlouva doplněná výpisem z katastru nemovitostí, kopie úmrtního listu, doklad o dědictví. Ne vždy ale všechny dokumenty dodavatel vyžaduje zaslat, někdy stačí čestné prohlášení.

„Našim zákazníkům doporučujeme kontaktovat nás na bezplatné zákaznické lince. Vše společně projdeme, potřebné dokumenty vyplníme a poté je zašleme emailem či poštou ke kontrole a k podpisu,“ uvádí Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy, a dodává: „Přijetí kompletních podkladů pak novému odběrateli potvrdíme formou SMS nebo e-mailu a následně zahájíme přepis odběratelem. V případě, že bychom dostali neúplné podklady, zákazníky hned kontaktujeme, aby bylo možné přepis odběrného místa provést bez zbytečných odkladů.“

Ve dvou se to lépe táhne

Nedílnou součástí přepisu energií by mělo být i provedení samoodečtu, které dá oběma stranám (původnímu a novému odběrateli) jasnou a férovou odpověď na to, kolik by měl za dosud odebranou energii zaplatit původní odběratel, a odkdy jde již spotřeba na vrub novému. Nejjednodušší je, aby si obě strany podepsaly předávací protokol, kde si vzájemně odsouhlasí stavy na měřidlech. „Aby naši zákazníci neopomněli uvést žádný důležitý údaj, mohou si stáhnout připravený formulář předávacího protokolu přímo z webových stránek. Mimo jiné v něm uvádí i novou doručovací adresu pro zaslání konečného vyúčtování,“ doporučuje Robert Šíma.

Při stěhování má spolupráce obou stran svoji zásadní výhodu i z dalších důvodů. Pokud budete postupovat společně, měli byste se spolehlivě vyhnout situaci, kdy by odběratel „na odchodu“ ukončil smlouvu k určitému datu a nový odběratel se přihlásil k dodávkám elektřiny třeba až později. Tím by totiž mohla hrozit na odběrném místě možná demontáž měřidla.

Dobré rady na závěr

V případě, že nový odběratel nechce pokračovat s dodávkami energií od stávajícího dodavatele, je třeba poslat výpověď na ukončení odběrného místa. Záleží pak na konkrétním dodavateli, za jakých podmínek tuto výpověď bude respektovat. „Zjistěte si tedy, za jakých podmínek můžete stávající smlouvu ukončit,“ doporučuje Robert Šíma a dodává: „V Bohemia Energy našim zákazníkům vycházíme vstříc a žádné sankce při ukončení smlouvy z důvodu stěhování nevystavujeme.“

Dodavatele energií po předchozím majiteli tedy „dědit“ nemusíte. Ostatně proč také, pokud byste třeba jinde mohli platit méně. “Nejenom při stěhování se vyplatí podívat se na aktuální nabídky ostatních dodavatelů. Výběrem toho správného totiž můžete ušetřit až tisíce korun ročně. A pokud si vyberete nejen dobrou cenu, ale i férovou firmu se vstřícným jednáním, budete mít zas o jednu starost méně,“ radí Robert Šíma z Bohemia Energy.