Jaké znalosti patří do výbavy moderního manažera?

Jaké znalosti by měl mít moderní manažer? Bez ohledu na obor podnikání by do jeho výbavy měla patřit alespoň rámcová znalost moderních metodik a způsobů řízení, které se z IT prostředí postupně rozšiřují i do dalších oborů.

Pochopení metodik řízení změn není jen pro specialisty

Mnoho manažerů má pocit, že je nepotřebují znát metodiky jako PRINCE2, IPMA ani principy agilního přístupu, protože jde o technickou záležitost, a na to mají specialisty. Jenže ti nemají rozhodovací pravomoci. Rozhodnutí dělají vrcholoví manažeři, kteří musí mít tušení, o čem rozhodují. Proto se alespoň přehledová znalost těchto metodik a principů stává důležitou součástí jejich „výbavy“.

„V současné době jsme svědky toho, že IT přestává být podpůrnou složkou v podnikání firem, stává se jedním z pilířů jejich byznysu,“ říká Martin Vitouš, odborník na metodiku řízení z Počítačové školy Gopas. „V souvislosti s digitalizací je potřeba výrazně měnit samotnou strukturu a způsob fungování firem. I vrcholoví manažeři tedy potřebují porozumět principům, na nichž restrukturalizace probíhá, a které zasáhnou do změn v jejich podnikání.“

Jaké znalosti potřebuje moderní manažer

Tvrdé znalosti jako znalost metodik ale samy o sobě také nestačí. Mění se požadavky na práci týmů, klade se čím dál větší důraz na spolupráci a samostatnost. Začíná se prosazovat tzv. "T-shape" profil pracovníka. Znamená to, že je nejen odborníkem na svou oblast, ale má základní znalosti i z těch ostatních. A sem patří i měkké dovednosti, jako je třeba schopnost komunikovat, spolupracovat, odvaha říct svůj názor, vést poradu, být neformálním lídrem. A z toho plynou potřeby vzdělávání.

Počítačová škola Gopas nabízí řadu možností rozšiřování znalostí potřebných v manažerských funkcích. Například kurz Kreativní řešení problémů prakticky představuje metody jako brainstorming, brainwritting, myšlenkové mapy, ale také ukazuje způsoby řešení problémů postavené na systematickém přístupu různých metod. V kurzu Řízení komplexních projektů účastníci získají srovnání různých metod, které mohou pro vedení komplexních projektu využít. Detailní manažerský vhled do populární metodiky projektového řízení PRINCE2 zase poskytne kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner. V jeho rámci účastníci pochopí, jak pomocí této metodiky nastavit a efektivně řídit reálné projekty a jak nesklouznout k neefektivitě.