K větší efektivitě s DevOps?

Za vznikem DevOps je údajně frustrace konzultanta Patricka Dubois z neexistující spolupráce mezi vývojáři a těmi, kteří se starají o provoz aplikací. Konkrétně šlo o projekt migrace dat pro belgickou vládu. Patrick se zabýval testováním kompatibility používaných nástrojů a snahou o nastavení procesů nezbytných pro spolupráci mezi vývojáři a týmem, který zajišťoval fungování vládních serverů a databázové sítě. Znechucení z toho, kolik překážek blokovalo rozumné propojení aplikačních a infrastrukturních postupů, a absence vzájemného pochopení mezi týmy, časem vedly k definici konceptu agilní správy systémů, který dal základ metodám dnes souhrnně označovaným jako DevOps.

„O DevOps se mnohdy mylně uvažuje jako o jasně dané metodice. To ale není přesné, jde o přístup k řízení IT, potažmo celé firmy,“ říká Martin Vitouš, odborník na metodiku řízení z Počítačové školy Gopas. „Tak jak rostou zkušenosti, přístup se vyvíjí. DevOps usiluje o neustálé zlepšování, zeštíhlování, hledá vyšší výkon, větší efektivitu. Je to odpověď na rychle se měnící okolní prostředí.“

Hlavním pilířem DevOps je tedy komunikace. Je třeba informace o DevOps sdílet, nikoli je jen pasivně přijímat. Počítačová škola Gopas proto připravila novou konferenci, zaměřenou právě na DevOps. „Naším cílem je vytvořit prostředí, kde se mohou potkat lidé z různých firem, různých oblastí a s různými zkušenostmi. Načerpat informace, ale také diskutovat o konkrétních problémech, které řeší, a porovnávat své zkušenosti s ostatními,“ dodává Martin Vitouš.

Program konference se zaměří především na základní principy DevOps: od orientace aktivit na zákazníka, přes rozdělení do autonomních týmů s různorodým zaměřením lidí při zachování zodpovědnosti za celý proces, důraz na neustálé zlepšování, až po maximální využití automatizace. Pozornosti neujde ani důležitost zastoupení různých rolí v týmu a nároků, které by lidé v nich měli splňovat.

Konference DevOps Day proběhne 29. října v Praze. Informace o programu a další podrobnosti najdete na www.devopsday.cz.