Jak zastavit šíření kapénkových infekcí v dětských kolektivech?

2 typy obranyschopnosti

Víte, že obranyschopnost lidského organismu se skládá ze 2 základních složek? Jde o obranyschopnost vrozenou a obranyschopnost získanou. Imunitu získanou si organismus buduje v průběhu celého života – jak se postupně setkává s různými viry a bakteriemi, učí se na ně reagovat. A právě malé děti, které ještě nemají tuto složku imunity dostatečně silnou, jsou kvůli tomu náchylnější k onemocnění. Když se proto v dětském kolektivu objeví viróza, dětská imunita na hrozbu obvykle nedokáže rychle zareagovat a nákaza se šíří.

Jak vybudovat dětskou imunitu?

Pomozte dětem v boji s viry a myslete na dlouhodobé budování imunitního systému. Základem je dodržování pravidel zdravého životního stylu – tedy dostatek spánku, patřičný příjem tekutin a samozřejmě vyvážená strava. Před nástupem sychravého období, kdy je organismus náchylnější k onemocnění, je vhodné zvýšit příjem vitaminů v podobě ovoce a zeleniny, popř. začít podávat vhodně zvolené potravinové doplňky. Samotné vitaminy jsou důležité, ale samy k posílení imunity nestačí.


Když se v dětském kolektivu objeví viróza, dětská imunita na hrozbu obvykle nedokáže rychle zareagovat. Zdroj fotky: Shutterstock.


Jak funguje obranyschopnost?

Imunitní systém je záležitostí složitou a jeho fungování ovlivňuje celá řada faktorů. Oslabená imunita je do značné míry problémem civilizačním. Výrazný vliv na její fungování má totiž nevyvážená strava, nedostatek pohybu, únava a v neposlední řadě také stres smog. Možná vás překvapí, že potíže může způsobit i přehnaná čistota. V dnešním světě máme s bakteriemi, které se běžně vyskytují kolem nás, omezený kontakt. Někteří rodiče ostražitě chrání své děti před nečistotou všeho druhu, ale právě nedostatečný kontakt s bakteriemi může vést k oslabení imunity a následně vyšší náchylnosti k onemocnění při kontaktu s virem. Základní zákonitosti fungování imunity rodiče malých dětí často ignorují a snaží se situaci napravit přísunem vitaminů. 


Samotné vitaminy jsou důležité, ale samy k posílení imunity nestačí. Zdroj fotky: Shutterstock.

Pečujte o sliznice

Jednou ze základních protilátek působících při setkání organismu s bakteriální či virovou infekcí je sekreční imunoglobulin A. Je nejvýznamnější protilátkou slizničních povrchů, vyskytuje se například na sliznici dutiny ústní, která je často prvním místem kontaktu s patogenem, zejména při onemocnění horních cest dýchacích. Při setkání s virem je proto zásadní rychlý nástup dostatečného množství imunoglobulinu, který ovlivní délku a průběh onemocnění.

Pomoc z lékárny

Doplňky stravy Preventan® obsahují originální látku ProteQuine®, směs biologicky aktivních látek, které aktivují právě slizniční imunitu. ProteQuine® je českou patentovanou látkou s empiricky ověřenou účinností. Provedené studie dokazují, že při pravidelném užívání Preventanu® dochází ke zvýšenému výskytu imunoglobulinu A na sliznicích a poklesu četnosti onemocnění horních cest dýchacích. Právě svým působením přímo na slizniční imunitu, která je lokálně aktivována pomalým rozpouštěním tablet v ústech, se Preventan® zásadně odlišuje od řady jiných přípravků na trhu. ProteQuine® je navíc doplněn o vitamin C, který je důležitý pro celkovou podporu imunity.


Doplňky stravy Preventan®. Zdroj fotky: SVUS Pharma

Publikováno na: