Šíření kapénkových infekcí v dětských kolektivech: je to nezbytné?

Imunita dvojího druhu

Imunita lidského organismu se sestává ze 2 základních složek – imunity vrozenéimunity získané. Imunitu získanou si organismus buduje v průběhu života – jak se postupně setkává s různými viry a bakteriemi, učí se na ně reagovat. Organismus malých dětí ještě nemá tuto složku imunity dostatečně silnou a děti jsou tak náchylnější k onemocnění. Když se proto v dětském kolektivu objeví viróza, rychle se šíří. Dětská imunita na hrozbu obvykle nedokáže zareagovat.


Oslabená imunita je do značné míry problémem civilizačním. Zdroj: Shutterstock.


Co je sekreční imunoglobulin A?

Jednou ze základních protilátek působících při setkání organismu s bakteriální či virovou infekcí je sekreční imunoglobulin A. Je nejvýznamnější protilátkou slizničních povrchů, vyskytuje se například na sliznici dutiny ústní, která je často prvním místem kontaktu s patogenem, zejména při onemocnění horních cest dýchacích. Při setkání s virem je proto zásadní rychlý nástup dostatečného množství imunoglobulinu, který ovlivní délku a průběh onemocnění.


Negativní vliv na fungování imunity má nevyvážená strava, nedostatek pohybu, únava a stres. Zdroj fotky: Shutterstock.


Co způsobuje oslabenou imunitu?

Imunitní systém je záležitostí složitou a jeho fungování ovlivňuje celá řada faktorů. Oslabená imunita je do značné míry problémem civilizačním. Výrazný vliv na její fungování má totiž nevyvážená stravanedostatek pohybuúnava stres. Potíže může způsobit překvapivě i přehnaná čistota. V dnešním světě máme s bakteriemi, které se běžně vyskytují kolem nás, omezený kontakt. Někteří rodiče ostražitě chrání své děti před nečistotou všeho druhu, nedostatečný kontakt s bakteriemi však může vést k oslabení imunity a následně vyšší náchylnosti k onemocnění při kontaktu s virem. Základní zákonitosti fungování imunity rodiče malých dětí často ignorují a snaží se situaci napravit přísunem vitaminů.


Při setkání s virem je zásadní rychlý nástup dostatečného množství imunoglobulinu. Zdroj fotky: Shutterstock.


Co studie říkají na Preventan?

Doplňky stravy Preventan® obsahují originální látku ProteQuine®, směs biologicky aktivních látek, které aktivují právě slizniční imunitu. ProteQuine® je českou patentovanou látkou s empiricky ověřenou účinností. Provedené studie dokazují, že při pravidelném užívání Preventanu® dochází ke zvýšenému výskytu imunoglobulinu A na sliznicích a poklesu četnosti onemocnění horních cest dýchacích. Právě svým působením přímo na slizniční imunitu, která je lokálně aktivována pomalým rozpouštěním tablet v ústech, se Preventan® zásadně odlišuje od řady jiných přípravků na trhu. ProteQuine® je navíc doplněn o vitamin C, který je důležitý pro celkovou podporu imunity.


Doplňky stravy Preventan®. Zdroj fotky: SVUS Pharma


Publikováno na: