O čem to pojišťovák mluví, když vám nabízí tzv. „pojištění ošetřování“?

Pojištění pracovní neschopnosti: slouží k dorovnání rodinného rozpočtu v době pracovní neschopnosti pojištěného.

Pojištění hospitalizace: slouží k úhradě nákladů spojených za nadstandardní pokoj či péči o pojištěného.

Pojištění ošetřování: slouží k náhradě příjmu osoby, která se o pojištěného stará, dále pokryje náklady na ošetřovatele, uklízečku a asistenta v domácnosti. Dokonce pokryje i náklady na donášku jídla do domu.

Nekopíruje komerční „pojištění ošetřování“ +/- pomoc od státu?

Pojišťovny tvrdí, že pojištění ošetřování je spolehlivým způsobem, jak pojištěný snadno pokryje náklady, které vznikají během jeho zotavování z vážné nemoci či úrazu. Pojištění ošetřování pokryje náklady na služby ošetřovatele, případně poslouží jako náhrada příjmu pro osobu, která o ošetřovaného (tedy pojištěného) pečuje. Ale nepomáhá s takovými jobovkami stát? Zde jsou 2 dávky, se kterými vám může pomoci sociální systém. Jaké jsou jejich podmínky?

1.  Dlouhodobé ošetřovné

Nárok na vyplácení ošetřovného se odvíjí od rozhodnutí ošetřujícího lékaře zdravotnického zařízení, které poskytuje lůžkovou péči, a ve kterém jste zároveň strávili aspoň 7 dní. Právě ošetřující lékař má rozhodnout, jestli po propuštění z nemocnice potřebujete domácí celodenní péči. Váš(e) partner(ka) či osoba žijící ve vaší domácnosti nesmí po dobu, po kterou o vás bude pečovat, chodit do práce či podnikat. Dávka je vyplácena max. po dobu 90 dnů. Průměrná výplata na ošetřování byla u dospělých v roce 2019 ve výši 6 000 Kč.

2.  Ošetřovné

Druhý typ dávky je určen pro zaměstnance (ne pro OSVČ), který nemůže pracovat, jelikož ošetřuje nemocného člena domácnosti, přesněji dítě do věku 10 let. Čerpat ošetřovné může max. 9 dní. Výjimku mají rodiče samoživitelé. Jim je umožněno čerpat až 16 dní a to v případě, že se starají o dítě mladší 16 let, které nedokončilo povinnou školní docházku. V letošním roce byla na ošetřovném dítěte vyplacena nejvyšší částka okolo 84 000 Kč. Průměrná výplata na ošetřování dítěte pak činí 25 000 Kč.

Takže: má smysl uvažovat o „pojištění ošetřování“?

Komerční pojištění je o poznání méně přísné než stát. Pojišťovny si často nekladou podmínky typu: kde, kdy a kdo. Ošetřovat pojištěného může kdokoliv, člen rodiny nebo profi ošetřovatel(ka) a je jedno, jestli ošetřovaný leží v posteli doma či v nemocnici. Pojišťovny oproti státu dokonce nevyžadují, abyste byli hospitalizovaní v nemocnici minimálně sedm dní. Pojistka vám pokryje klidně až 365 dní a čerpat z ní může i OSVČ. A jak jsme psali v úvodu článku, pojištění ošetřování pokryje i náklady za uklízečku, asistenta v domácnosti a dokonce i náklady za donášku jídla do domu.

Publikováno na: