Na důstojný důchod je potřeba spořit. Pomůže správná strategie investování

Starobní důchody v posledních letech rostly a v následujícím roce by jejich průměrná výše měla dosáhnout 15 tisíc korun. Odborníci ale upozorňují, že tento trend není dlouhodobě udržitelný. „V budoucnu bude vláda muset kvůli stárnoucí populaci a prodlužující se délce dožití v důchodu s největší pravděpodobností přistupovat ke kombinaci opatření, jedním z nichž bude posun věku odchodu do důchodu. Většina z nás proto k důstojnému stáří bude potřebovat vlastní úspory,“ připomněl Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti.

Jak navíc ukázal průzkum, velká část lidí nechce v důchodu slevovat z určitých standardů. Přestěhovat se do menšího bydlení kvůli úsporám by bylo ochotných pouze 7,5 procenta respondentů a pouze 12 procent lidí chce i v penzi nadále pracovat. Přes 40 procent respondentů se naopak těší, že bude cestovat, polovina si chce užívat koníčky a přes pětinu dotázaných si plánuje plnit sny, na které dříve nebyl čas, třeba jako je let balónem.

Obecně pak platí, že většina lidí si začíná spořit v době, kdy už se věkem řadí do sandwichové generace a je jim tedy mezi 35 a 53 roky. Přitom právě ve skupině respondentů mladších 35 let paradoxně vůbec nejvíce lidí, a to 48 %, odpovídalo, že se chtějí v důchodu spolehnout primárně na vlastní úspory. 

Zhodnocení i přes poklesy

Spoření na důchod od mládí má přitom spoustu výhod, a nejsou to pouze příspěvky od státu. Mladí lidé si mohou dovolit rizikovější formy investic navržené tak, aby i v případě krátkodobého úpadku nakonec v dlouhodobém horizontu generovaly vysoké zhodnocení. Na tomto principu fungují i dva rizikovější účastnické fondy ČSOB Penzijní společnosti, které si v minulém roce připsaly téměř pohádkové zhodnocení. Dynamický fond se zhodnotil o více než 25 procent, vyvážený pak téměř o 13.

„Ačkoli v roce 2018 fondy zaznamenaly mírný pokles, z dlouhodobého hlediska byly i nadále v zisku. Po úspěšném roce 2019 tak celková pozitivní výkonnost dynamického fondu od jeho založení v roce 2013 přesáhla 40 procent a u vyváženého fondu necelých 22 procent. Právě tento vývoj skvěle ilustruje, proč je nejlepší investovat pravidelně,“ vysvětlil Martin Vašek.

Začít spořit se vyplatí vždy

Spoření na důchod mají ale tendenci podceňovat lidé napříč všemi věkovými skupinami. Zatímco v roce 2018 mělo penzijní spoření sjednané 67,3 procenta respondentů, minulý rok už to bylo jen 60,2 procenta. Respondenti z nejstarší zkoumané generace, tedy v rozmezí 54 až 65 let, se například často spoléhají na to, že budou žít hlavně ze starobního důchodu. Plánuje to téměř 60 procent z nich. Penzijní spoření pak má necelých 66 procent z nich.

Investovat se přitom vyplatí i ve vyšším věku. Vhodné jsou ale spíše méně rizikové investice, jako například zbylé dva konzervativní účastnické fondy ČSOB Penzijní společnosti. I přes velmi nízkou rizikovost investice se garantovaný fond v roce 2019 zhodnotil o 1,72 procenta a od založení celkově o 1,91 procent. Konzervativní pak v minulém roce zaznamenal pozitivní výkonnost ve výši 2,15 procenta a jeho celkové zhodnocení přesáhlo 5 procent, což je celkový nejlepší výsledek na trhu.

Penzijní spoření formou čtyř účastnických fondů, které zohledňují vztah klientů k riziku, ČSOB nabízí od roku 2013. V roce 2020 očekává společnost u všech fondů doplňkového penzijního spoření další pozitivní zhodnocení. Profitovat by měly mimo jiné z očekávaného pokračování příznivého vývoje české ekonomiky, která podle odhadů jen mírně zpomalí své tempo. 

 

Informace o metodologii průzkumu

Průzkum v rámci projektu Vzpomínky na stáří probíhal v listopadu a prosinci roku 2019 a zúčastnilo se ho 623 respondetů. Průzkum zkoumal generační rozdíly ve vnímání stáří a života v penzi, a to u třech věkových skupin: mladí lidé (18 až 35 let), příslušníci takzvané sendvičové generace (36 až 53 let) a starší lidé (54 až 65). Součástí projektu byl i kvalitativní průzkum, který probíhal formou rozhovorů se zástupci jednotlivých skupin.

Informace o ČSOB Penzijní společnost, a.s.

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen „ČSOB PS“), do konce roku 2012 pod obchodní firmou ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994 (původní název společnosti byl Českomoravský penzijní fond, a. s.). Je právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a. s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a. s., se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000. V roce 2011 pak došlo k fúzi s ČSOB Penzijním fondem Progres, a. s. členem skupiny ČSOB. Penzijní společnost shromažďuje prostředky účastníků, případně státu, umísťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje majetek těchto fondů a vyplácí dávky, jejichž cílem je zabezpečit doplňkový příjem ve stáří nebo invaliditě.