15 procent Čechů se nepřipravuje na stáří. Z důchodu přitom na cestování mít nebudou

Mladí lidé nejen že si nespoří, ale mají také nejméně realistické představy o tom, jak bude jejich stáří vypadat. Vyplývá to z průzkumu, který si v rámci projektu Vzpomínky na stáří nechala vypracovat ČSOB Penzijní společnost. Jen čtyři z deseti lidí do 26 let si například připouští, že by mohla ve stáří poklesnout jejich životní úroveň. S tím přitom počítají dvě třetiny lidí středního věku.

Nechcete slevit ze svých standardů? Raději se začněte připravovat

Hlavním důvodem je to, že současný trend růstu starobních důchodů není dlouhodobě udržitelný. Ti, kdo se nechtějí vzdávat současného standardu, se proto budou muset spoléhat hlavně na vlastní úspory. Počítat navíc musí i s tím, že se bude zvyšovat věk odchodu do penze.

 Navzdory tomu vnímá řada lidí stáří pozitivně a těší se na koníčky nebo cestování – a nad tím, kde na to vezmou peníze, raději moc nepřemýšlí. Jen málokdo se naopak připravuje na to, že se kvůli úsporám přestěhuje do menšího bydlení nebo že si bude ve stáří i nadále vydělávat. „Polovina dotázaných v průzkumu uvedla, že hlavním zdrojem jejich příjmu bude důchod. Pokud se nezačnou brzy připravovat, dost možná je kvůli tomu čeká nepříjemné překvapení,“ říká Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti.

Není spoření jako spoření

Na stáří se dá finančně připravovat spoustou různých způsobů. Tím nejběžnějším je samozřejmě penzijní spoření, někteří lidé si ale místo toho šetří na běžném či spořicím účtu, případně se spoléhají na peníze ze životního pojištění.

„Taková příprava je samozřejmě lepší než žádná,“ komentuje výsledky průzkumu Vašek. „Nemusí ovšem stačit. Například na běžném účtu peníze ztrácí hodnotu kvůli inflaci, která je vyšší než úrok, který nabízí banka, a díky tomu si v budoucnu za tyto peníze koupíme méně. Penzijní spoření formou účastnických fondů nabízí oproti tomu výrazně vyšší výnosy a vedle toho ještě nezanedbatelné státní příspěvky,“ vysvětluje Vašek.

Začít se dá kdykoli, ale čím dříve, tím lépe

Že se vyplatí začít se na důchod připravovat co nejdříve, asi nikoho nepřekvapí. Mladí lidé mají ale navíc tu výhodu, že si mohou dovolit dynamičtější formy investic, jako jsou například dva rizikovější účastnické fondy ČSOB Penzijní společnosti. U těch dochází k větším výkyvům, ovšem v dlouhodobém horizontu generují vyšší zhodnocení než konzervativnější investice. Jen za minulý rok si vyvážený fond připsal zhodnocení téměř 13 procent, dynamický fond pak dokonce neuvěřitelných více než 25 procent.

Nikdy není pozdě začít se spořením. Pro ty, kteří mají do důchodu méně času, jsou ovšem vhodnější účastnické fondy nastavené na menší výkyvy. Ty sice nenabízí tak vysoké zisky jako dynamičtější fondy, ale výnosy jsou u nich stabilnější a méně nepředvídatelné. Protože příznivý vývoj české ekonomiky by měl pokračovat i v dalších letech, je výhled pro všechny čtyři fondy ČSOB Penzijní společnosti na rok 2020 velmi pozitivní. Každý si proto může vybrat tu variantu, která mu nejlépe sedne.

Informace o metodologii průzkumu

Průzkum v rámci projektu Vzpomínky na stáří probíhal v listopadu a prosinci roku 2019 a zúčastnilo se ho 623 respondetů. Průzkum zkoumal generační rozdíly ve vnímání stáří a života v penzi, a to u třech věkových skupin: mladí lidé (18 až 35 let), příslušníci takzvané sendvičové generace (36 až 53 let) a starší lidé (54 až 65). Součástí projektu byl i kvalitativní průzkum, který probíhal formou rozhovorů se zástupci jednotlivých skupin.

Informace o ČSOB Penzijní společnost, a.s.

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen „ČSOB PS“), do konce roku 2012 pod obchodní firmou ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994 (původní název společnosti byl Českomoravský penzijní fond, a. s.). Je právním nástupcem Občanského penzijního fondu, a. s., a Českého penzijního fondu Zdraví, a. s., se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000. V roce 2011 pak došlo k fúzi s ČSOB Penzijním fondem Progres, a. s. členem skupiny ČSOB. Penzijní společnost shromažďuje prostředky účastníků, případně státu, umísťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje majetek těchto fondů a vyplácí dávky, jejichž cílem je zabezpečit doplňkový příjem ve stáří nebo invaliditě.