Kam investovat? Hmota je základ

Kam investovat?

Dlouhá léta jsme byli ve Spojených státech, Evropě i České republice svědky nepříliš zodpovědné monetární politiky centrálních bank, která udržovala ekonomický růst zásluhou tištění peněz v řádech bilionů dolarů, eur i korun (tzv. kvantitativní uvolňování) a také politikou nulových nebo záporných úrokových sazeb. A tak došlo mj. k tomu, že v některých zemích jako je například Dánsko, musí střadatelé platit za to, že mají peníze v bankách. Na druhou stranu však dostávají zaplaceno za to, že si vezmou půjčku. Odpovědné chování je potrestáno a riskantní rozhodnutí jsou odměněna. Každý racionálně smýšlející člověk musí dospět k závěru, že je v tom cosi nezdravého. Konzervativní investoři se tak dostali do nezáviděníhodné situace, protože možností, jak zhodnotit peníze při nízké míře rizika, významně ubylo.

Hmota je základ

Nemovitosti jsou hmatatelné, a to z nich v dnešní nejisté době dělá zajímavou investici. Na co si lidé mohou sáhnout, k tomu mají zpravidla trochu jiný vztah než třeba k akciím nebo dluhopisům, které s trochou nadsázky mohou být jen kusem papíru. V českém prostředí představují nemovitosti stabilní hodnotu, která v čase poměrně plynule narůstá. Důležité je také zmínit, že nemovitosti jsou i zajímavou protiinflační investicí, neboť v okamžiku, kdy roste cenová hladina, růst cen nemovitostí zpravidla tuto inflaci překoná.


Vývoj cen nemovitostí v letech 2011 – 2018 (Jde o indexy, kdy bazickým rokem je 2010, průměr 2010 = 100). Zdroj: Český statistický úřad


Na nemovitostech se dá stavět

Právě na nemovitostech jakožto základním stavebním kameni je postaven obchodní model společnosti RONDA INVEST, která na jedné straně financuje projekty drobných a středních podnikatelů se zajištěním nemovitostmi a na straně druhé umožňuje investorům do těchto projektů investovat. Investorům nabízí pevný výnos až 6 % ročně. Můžete si říct, že to není mnoho. Pokud si však uvědomíme, že je to výnos stabilní, vyplácený měsíčně a postavený na reálných základech, tak to není zase tak málo. A v současné době to platí dvojnásob.

Pokud zvažujete, kam bezpečně investovat a chcete se dovědět o RONDĚ více nebo si prohlédnout projekty, do kterých je možné investovat, neváhejte navštívit jejich stránky.

Publikováno na: