Chce se vás zaměstnavatel rychle a levně zbavit? Můžete se bránit

V souvislosti s koronakrizí se řada podniků dostala do potíží, ubyly jim zakázky a budou muset propouštět. Ministerstvo práce očekává, že koronavirová krize bude mít na ekonomiku přinejmenším stejné dopady jako minulá krize z let 2008 a 2009 a růst nezaměstnanosti nás teprve čeká. Mnohé firmy se budou muset rychle zbavit zaměstnanců a mohou často v procesu výpovědi pochybit. Zaměstnanci pak mohou takovou neplatnou výpověď akceptovat a dostat se do existenčních problémů. Třeba z důvodu neznalosti zákona, svých práv nebo strachu postavit se na odpor zaměstnavateli.

Důležitá rada: nepodepisujte se zaměstnavatelem dohodu, pokud pro vás není finančně opravdu velmi výhodná. A ještě jedna rada: když dostanete výpověď a máte pocit, že je neplatná, jednejte rychle. Musíte trvání na dalším zaměstnávání uplatnit u zaměstnavatele a neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Jak správně postupovat a jak se výpovědi bránit, když jste přesvědčeni, že jste dostali výpověď neoprávněně, nebo jste nedostali vše, co vám náleží? Obraťte se na advokáta, který bude vymáhat vaše nároky soudní cestou. Nebo ještě lépe: abyste nemuseli nést všechny výdaje spojené se soudním procesem, můžete využít služby společnosti zabývající se financováním soudních sporů. Ta bude hradit náklady na advokáta, veškeré soudní poplatky i další náklady soudního řízení. A to i v případě, když se u soudu prohraje. V případě výhry se odměna této společnosti zaplatí z toho, co vysoudí na vašem zaměstnavateli. A máte opravdu velkou šanci uspět, protože 70 % sporů ohledně neplatnosti výpovědi končí výhrou zaměstnanců.

Když u soudu uspějete a s pomocí advokáta dokážete neplatnost výpovědi, náleží vám mzda od odmítnutí výpovědi až do skončení soudního sporu. Ten sice trvá průměrně 2 roky, ale v té době můžete klidně pracovat někde jinde. Když vynásobíte svou mzdu 24 měsíci, získáte částku v řádu stovek tisíc až milionů.

Další informace o tom, jak to funguje, se dozvíte na webu Neplatnyvyhazov.cz