Šrámy na majetku i na duši. Pojištění domácnosti vás může kompenzovat i za psychickou újmu

Série červnových víkendových bouřek a prudkých dešťů napáchala v Česku podle informací ČTK asi 10 tisíc škod za stovky milionů korun. Nejničivější přírodní katastrofou posledních desetiletí v Česku zůstávají povodně z roku 2002, následované těmi z roku 1997. Od té doby ale podle České asociace pojišťoven přibylo dalších 14 živelních katastrof, jejichž řádění za sebou zanechalo škody přesahující půl miliardy korun. Naposledy se tak stalo při únorové bouři Sabine, kterou navíc po pouhých dvou týdnech následovala další vichřice.

„Žijeme v době pokračující a prohlubující se změny klimatu, která začíná výrazněji promlouvat do podmínek cirkulace atmosféry a ve finále i počasí nad převážnou částí světa, Česko nevyjímaje,“ vysvětlil trend Mgr. Michal Žák, Ph.D. z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK.

„Jde především o častější výskyt silných bouřek spojených s přívalovými srážkami a silným větrem, případně i krupobitím. Přívalové srážky pak vedou k častějšímu výskytu rychlých povodní. Můžeme pozorovat i častější výskyt epizod se silným větrem v zimním období,“ dodal.

Živly zmítají i duší, nejen majetkem

Jak upozorňují odborníci, kteří se tématu dlouhodobě věnují, přírodní katastrofa za sebou nezanechává zdaleka jen materiální škody, ale i ty psychické. Nemusí se přitom jednat pouze o momentální stres, ale daleko dlouhodobější problémy. „Živelná katastrofa člověka násilně vytrhne z běžného života. Následné dlouhotrvající rekonstrukce pak v lidech ještě posilují pocit nejistoty a chronického stresu. Trauma, které si s sebou člověk po zničení domova nese, tak může vést i k úzkostem a depresi,“ popsala Christie Manning z americké Macalester College.

Právě z tohoto důvodu se ČSOB rozhodla své klienty v rámci inovací v pojištění Náš domov kompenzovat i za psychické strasti. Pokud domácnost postihne pohroma, která s sebou ponese výplatu pojistné události nad 80 %, dostane klient navíc dalších 50 tisíc, a to právě jako odškodné za psychickou újmu. Typicky se může jednat o záplavy, požár nebo právě zmíněnou vichřici. Na tom, co škodu způsobilo, ale nezáleží.

„ČSOB Pojišťovna pomáhá klientům chránit jejich domácnosti už téměř 30 let, stres spojený s poškozenou domácností proto dobře známe a v žádném případě ho nebereme na lehkou váhu. Proto jsme se rozhodli klientům psychickou újmu kompenzovat,“ vysvětlil zavedení novinky Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny. „Tato nabídka navíc platí pro jakoukoliv hlavní stavbu, ať už je to rodinný dům, byt nebo třeba chata,“ dodal. 

Pojišťovna tak zároveň reaguje na varování odborníků, že řádění živlů bude do budoucna přibývat. „Na základě současných scénářů vývoje změny klimatu lze očekávat, že uvedené trendy se budou v nejbližší dekádě potvrzovat, přičemž je i velmi pravděpodobný další nárůst frekvence výskytu nebezpečných jevů,“ upozornil Mgr. Michal Žák, Ph.D.

Volno v práci, nebo třeba pobyt u moře

Částka, kterou ČSOB Pojišťovna svým klientům poskytne, je určená na pomoc s psychickým vypětím. Na co přesně ale bude sloužit, pojišťovna nijak neomezuje. Peníze například můžou pomoct překlenout výpadek příjmů, pokud si klient rozhodne vzít volno v práci, aby se mohl naplno věnovat co nejrychlejšímu návratu nemovitosti do původního stavu. Posloužit ale mohou třeba i na dovolenou, na kterou si po vyhroceném období odjede odpočinout a nabrat nové síly. 

ČSOB Pojišťovna zároveň pomáhá škodám na domácnosti předcházet. „Ze statistik víme, že se každý rok stovky našich klientů musí potýkat s následky požáru v domácnosti. Jen letos už jsme řešili 154 takovýchto událostí. K pojištění proto klientům nyní dáváme dárek v podobě hasící deky, která jim pomůže malý požár, třeba v kuchyni, uhasit dřív, než napáchá podstatné škody,“ dodal Petr Milata.

Další změnou v pojištění Náš domov jsou pak mimo jiné i ještě lepší asistenční služby. Například limit základní asistence se navyšuje z 5 na 7 tisíc korun. Limity pak pojišťovna zvedla mimo jiné i pro případ zkratu a přepětí a ve variantě Domácnost + stavba pojistné nebezpečí zkrat a přepětí rozšiřuje i o podpětí.


Pojistné události