Psychoterapie jako péče o duši

Vyhledání terapeuta není selhání

Pro spoustu z nás je obtížné si návštěvu u psychoterapeuta představit. Nedostatek informací nebo předsudky v nás vyvolávají obavy a nejistotu: „O čem si mám s cizím člověkem povídat?“,„Když si nepomůžu sám, nikdo jiný to nedokáže“, „Když půjdu k terapeutovi, znamená to, že jsem blázen nebo slaboch“, „co si o mě ostatní pomyslí?“…

Psychoterapie je ale přitom jednou z nejúčinnějších forem péče o duši. Pomáhá v porozumění sobě samému a hledání vlastní cesty k řešení problému. Jejím cílem je najít východisko v náročné životní situaci a naučit nás vyhýbat se tomu, co nám životě nepřináší nic dobrého.


INEP Medical


Není to stejné jako vypovídat se příteli

Samozřejmě platí, že roli „terapeuta“ může zastat dobrý přítel, když dokáže poslouchat a nesoudit. Profesionální terapeut má ale kromě akreditovaného vzdělání také odstup. Rozhovor vede tak, abychom byli schopni objevit nové souvislosti a východiska. Zároveň na něj nemusíme brát ohledy a řešit, zda ho svým problémem zatížíme nebo zraníme. Díky tomu nás snáze provede těžkou situací. Rozhovory jsou stoprocentně diskrétní a máme jistotu, že nás nikdo nebude odsuzovat ani kritizovat.

Terapeut vyřeší všechny moje problémy

Terapeut není v pozici experta, který za nás najde řešení. Neřekne, jak se máme rozhodnout. Není odborníkem na život druhého. Ale pomůže člověku porozumět sám sobě, svému jednání a tomu, jak žije. Pomůže najít sílu ke změně postojů a návyků, které nám brání být sám sebou a žít život podle našich možností. Pokud chceme pracovat na osobním nebo kariérním rozvoji, ideálním člověkem, který nám pomůže v objevení a využití našich osobních schopností, je profesionální Kouč.

Léky nebo terapie?

U větších problémů jsou léky namístě a v dané situaci mohou být východiskem. Někdy se ocitneme v situaci, kdy bez léků nejde již situaci zvládat. Léky nám pomohou odstranit projevy našich obtíží. Řešení závažnějších forem deprese medikací je v rukou psychiatrů. V současné době existují také nové preparáty, které hledají řešení na dosud těžko léčitelné projevy. I v takovém případě je ale ideální komplexní psychoterapeutický přístup k problému, kdy kombinujeme medikaci, která léčí projevy nemoci, s terapií, která se zaměřujeme na hledání vlastních cest k řešení našeho duševního problému nebo onemocnění.