Životní a kariérní koučink boří vaše vnitřní hranice

Co je koučink?

Koučink je prostorem pro rozvoj vlastních schopností, iniciativy, samostatnosti a kreativity. Odvíjí se od individuálních možností a potřeb každého člověka. Pomáhá odstranit vnitřní překážky, které brání v uplatnění vlastních schopností nebo v podávání lepšího výkonu.

Vnitřní potenciál každého člověka

Člověk má v sobě větší potenciál, než je ten, který se projevuje v jeho každodenním jednání. Koučování vždy směřuje ke konkrétnímu cíli a ten bývá naplněn objevením našich dosud nevyužitých možností. Koučovací rozhovor je veden specifickým způsobem dotazování, zkoumá neverbální komunikační prostředky, řeč těla, gestikulaci nebo mimiku. To vše může mít svůj skrytý význam pro lepší porozumění a efektivnější koučovací proces, stejně jako třeba tvořivý brainstorming nebo smysl pro humor.

Předpoklad úspěšného koučování

Na počátku procesu stojí vždy konkrétní neuspokojivá současná situace, která nutí člověka ke změně. Předpokladem úspěchu je pak silná vnitřní motivace, o kterou se opíráme ve slabých chvílích. Ta nám pomáhá překlenout nejistotu a období hledání. Klíčová je jasná vize, čeho chceme dosáhnout. Koučování je přitom procesem, ve kterém se postupuje na cestě k cíli krok za krokem.

V jakých životních situacích může člověku koučink pomoct?

Koučink pomůže ve chvílích, kdy se ocitneme na křižovatce v osobním nebo pracovním životě. Přemýšlíme o nové seberealizaci nebo kariéře, hledáme něco, co pro nás bude mít hlubší smysl a chceme si ujasnit, kam v životě směřujeme. Je užitečný při plánování osobních projektů a jejich úspěšné realizaci. Pomáhá objevit naše osobní skryté talenty, možnosti a předpoklady.

Koučink se dá přirovnat k proudu řeky…

Tak, jako si řeka najde nejlepší cestu k cíli, tak v koučinku hledáme tu „nejsplavnější“ cestu k vyřešení situace.

Klinický koučink

Klinický koučink představuje zcela nové pojetí metody koučování a je určen lidem s různými druhy omezení a handicapy v oblasti zdravotní i duševní. Pomáhá těm, kteří jsou v životě limitováni nebo se jim jejich původní životní cesty a možnosti uzavřely, najít novou cestu, rozšířit životní obzory a otevřít se novým možnostem.