Online konference DevOps Day: K větší efektivitě díky DevOps?

Za vznikem DevOps je údajně frustrace konzultanta Patricka Dubois z neexistující spolupráce mezi vývojáři a těmi, kteří se starají o provoz aplikací. Konkrétně šlo o projekt migrace dat pro belgickou vládu. Patrick se zabýval testováním kompatibility používaných nástrojů a snahou o nastavení procesů nezbytných pro spolupráci mezi vývojáři a týmem, který zajišťoval fungování vládních serverů a databázové sítě. Znechucení z toho, kolik překážek blokovalo rozumné propojení aplikačních a infrastrukturních postupů, a absence vzájemného pochopení mezi týmy, časem vedly k definici konceptu agilní správy systémů, který dal základ metodám dnes souhrnně označovaným jako DevOps.

O DevOps se mnohdy mylně uvažuje jako o jasně dané metodice. To ale není přesné, jde o přístup k řízení IT, potažmo celé firmy,“ říká Martin Vitouš, odborník na metodiku řízení z Počítačové školy GOPAS. „Tak jak rostou zkušenosti, přístup se vyvíjí. DevOps usiluje o neustálé zlepšování, zeštíhlování, hledá vyšší výkon, větší efektivitu. Je to odpověď na rychle se měnící okolní prostředí.“

To jsou jenom některé z podmínek přežití v dnešním rychlém světě. Aby se maximálně zkrátila doba od první myšlenky k vlastnímu prodeji (time-to-market) a aby IT nebylo brzdou, je potřeba odbourat všechny překážky na cestě. A přesně tím se zabývá DevOps. Pojďme se společně podívat, jak vypadá ta cesta, jaké překážky nás můžou potkat a jakým způsobem se dají řešit, a to na konferenci DevOps Day 2020 ONLINE.

Program konference DevOps Day

  1. Keynote „Byznys potřebuje rychlost a rychlost je DevOps“ - Martin Vitouš
  2. Pipeline postavená na produktech GITu - Ondřej Sika
  3. Od Kubernetes ke standardizaci, automatizaci a vlastnímu AutoDevops nástroji - Tomáš Filip
  4. Konfigurace jako kód: řízení konfigurace v cloud - Tomáš Honzák
  5. Security v DevOps - Vladimír Kufner
  6. Lesk a bída automatizovaného testování - Lucie Nová
  7. Application performance monitoring perspective (anglicky) - Paul Mateo
  8. How to get management support for DevOps Transformation (anglicky) - Dimitri de Ruiter
  9. „Don’t make success a negative“: Error-based vs. Success-based metrics and cultural perspective (anglicky) - Luca Ingianni
  10.  DevOps Teams in hierarchical organization: revolution or evolution (anglicky) - Alexey Leyman

Konference DevOps Day proběhne 13. října ONLINE. Informace o programu a další podrobnosti najdete na www.devopsday.cz