Firmy by se měly více zajímat o finanční kondici svých odběratelů

Firmy se mohou snadno dostat do problémů

„Navzdory veškerým opatřením na podporu ekonomiky lze celosvětově očekávat rychlý nárůst bankrotů a zhoršení platební morálky,“ říká Christoph Witte, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks, která se zabývá pojištěním pohledávek. „V této situaci by si firmy měly položit otázku, nakolik jsou silné, jaké mají rezervy a zda mohou situaci zvládnout vlastními prostředky,“ dodává Christoph Witte.

Jak eliminovat riziko

Ne každý obchod končí podáním ruky a zaplacením faktury. Pohledávky obvykle přestavují až třetinu rozvahy společnosti, a to může v případě platebního selhání důležitého odběratele představovat velký problém. Přitom existuje řada nástrojů, kterými lze tento typ rizika pokrýt. Počínaje vytvářením rezerv, přes faktoring nebo jiný financující nástroj až po vlastní kreditní oddělení, kdy snadno podlehneme dojmu, že máme všechno pod kontrolou. Nejefektivnějším a nejkomplexnějším nástrojem je v tomto směru pojištění pohledávek. Úvěrová pojišťovna nejen přebírá rizika svých klientů, ale nabízí také odborné znalosti, podporu při vymáhání nezaplacených faktur nebo vyjednávání splátkových kalendářů s dlužníky. Pojištěné pohledávky lze navíc využít při zajištění provozního financování. 

Pomoc s managementem pohledávek

Pojištění pohledávek má, na rozdíl od jiných druhů pojištění, také výrazně preventivní funkci a jeho automatickou součástí je systematický monitoring kvality odběratelského portfolia, na který řada firem nemá čas ani potřebnou kapacitu. Může proto výrazně pomoci s managementem pohledávek a s nastavením procesů, které firmě umožní zlepšit cash-flow a ušetřit na potřebném financování. 

Publikováno na: