Další úlevy pro dlužníky! Takhle jim pomohou nová pravidla exekucí

Vláda nyní přichází s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu, která by nadále měla ještě více posílit postavení dlužníka na úkor věřitele. Zjednodušeně řečeno jde o mechanismy a pravidla zvýhodňující povinného. Exekutorská komora ČR v balíku změn spatřuje řadu nebezpečí.

Pro mnohé věřitele, mezi něž patří i řada bytových družstev, představuje omezení mobiliárních exekucí další překážku na cestě k vymožení jejich práva na uhrazení pohledávky. Dluh hříšníků, kteří neplní svoje závazky vůči bytovým družstvům, podle aktuálních údajů činí téměř 200 milionů korun. Jediný způsob, jak předejít hrozícímu pozastavení dodávek energií a jiných placených služeb v době, často spočívá v tom, že dlužný podíl neplatících vlastníků jednotek mnoho měsíců platí ostatní vlastníci, kteří však nikomu nic nedluží.

Existuje několik způsobů provedení exekuce. Může se například jednat o postižení bankovního účtu nebo přikázání jiné pohledávky povinného, a srážky ze mzdy a jiných příjmů. Pokud těmito způsoby nedojde k pokrytí výše dluhu, může dojít i k prodeji movitých či nemovitých věcí povinného.

Co jsou mobiliární exekuce?

Spočívají v investigativní práci exekutora, který dohledá postižitelný movitý majetek povinného. Poté provede soupis tohoto majetku, který následně může prodat v exekuční dražbě.

Stávající pravidla mobiliárních exekucí by se měla ale ještě zpřísňovat. „Další omezování v postihování movitých věcí by byla nesystémová, v případech neplatičů v bytových domech budou trpět nadále nejen věřitelé, ale i ‚nevinní‘ spoluvlastníci a členové družstev“ objasnil postoj k možným změnám prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

 Dluh musí být minimálně 100 tisíc korun..

„Bylo zrušeno zákonné zástavní právo k bytu dlužníka, družstva také ztratila možnost vypovědět neplatícímu členovi nájem z bytu, čímž se jim prodloužila průměrná doba, za kterou mohou neplatiče vystěhovat, o 6 měsíců až jeden rok. Velkou roli hraje také loňské zmírnění podmínek oddlužení, nepomohla ani letošní změna podmínek exekučních dražeb, kvůli které byt není možné prodat dříve, než se dluh vyšplhá na 100 tisíc,“ deklaroval také předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Publikováno na: