Exekutoři přecházejí do digitálu. Dražby budou od teď online

V současnosti se na trhu nachází několik dražebních portálů. Každý z nich přitom přistupuje k samotnému provádění dražeb různými způsoby, ať již po právní nebo technické stránce. Portál dražeb Exekutorské komory ČR má za cíl sjednotit roztříštěný trh elektronických dražeb a zavést jednotný, ucelený a přehledný systém.

Portál dražeb se primárně soustředí na exekuční nedobrovolné dražby movitých i nemovitých věcí. Hlavní přednost dražebního portálu představuje metodický dozor a kontrola ze strany Exekutorské komory ČR. Unifikace procesu dražby se sebou nese i nižší náklady pro účastníky exekučních řízení. V případě zájmu ze strany dalších státních orgánů by do budoucna mohl portál nabízet i dobrovolné dražby prováděné státními orgány a insolvenčními správci.

„Cílem Exekutorské komory ČR je především zjednodušení a přehlednost dražebního prostředí. Proces dražeb na současných dražebních portálech je podle našeho názoru dlouhodobě roztříštěný,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Exekutorská komora ČR rovněž v minulosti upozorňovala na případy, kdy různé servery zneužívaly veřejně dostupné informace o exekučních dražbách ve snaze vylákat z nic netušících uživatelů finanční prostředky. Portál dražeb Exekutorské komory ČR naproti tomu obsahuje veškeré zákonné informace o nařízených exekučních dražbách, které lze mnohdy realizovat přímo na portálu, kde je proces dražby garantovaný a dozorovaný samotnou Exekutorskou komorou ČR.

Portál dražeb je veřejně přístupný webový projekt Exekutorské komory ČR, která jej vyvíjí, provozuje a spravuje na své náklady. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nařízených v rámci exekučních řízení jednotlivými soudními exekutory, Je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí a nahlížení do systému není zpoplatněno. Více informací najdete na webové adrese: https://www.portaldrazeb.cz/

Publikováno na: