Ženy odkládají těhotenství, počet umělých oplodnění roste

Každý pátý pár má problém

Průměrný věk zájemkyň o umělé oplodnění už přesáhl hranici 36 let. Problémy s přirozeným početím dítěte řeší zhruba každý pátý pár. Dle statistických údajů se průměrný věk rodiček od počátku století zvýšil o čtyři roky na necelých 31 let. Největší podíl na tomto nárůstu mají ženy ve věku 35 – 39 let, kterých je na porodních sálech téměř čtyřikrát více.

Stále starší pacientky

A právě ženy blížící se magické hranici čtyřicítky jsou nejčastějšími pacientkami na odděleních center asistované reprodukce. „Kvalita vajíček klesá s přibývajícím věkem ženy, takže kolem věku 40 let je procento vajíček schopných po oplození pokračovat ve vývoji minimální. Kvalita vajíček má řadu složek. U starších žen vznikají častěji defektní embrya, která mají nižší potenciál implantace (uhnízdění) do děložní sliznice,“ vysvětluje MUDr. Jan Lacheta z Centra reprodukční medicíny ISCARE. „Řešením nekvalitních vajíček je jejich dárcovství. Výběr dárkyň probíhá na základě fenotypových (vzhledových) znaků – barva vlasů a očí, výška, váha a event. krevní skupina a Rh faktor. Každá dárkyně absolvuje genetické vyšetření a musí být mladší 35 let,“ dodává Lacheta.


MUDr. Jan Lacheta. Zdroj: ISCARE


Polovina dětí z umělého oplodnění?

Dnes se díky asistované reprodukci narodí každé desáté české dítě. Pokud se ale tendence umělých oplodnění bude stále zvyšovat, mohla by být za 15 let až polovina narozených dětí počata uměle. Problém je procentuálně stejný na straně žen jako na straně mužů. Zatímco před 5 lety byla spodní hranice plodnosti 20 milionů živých spermií v 1 ml ejakulátu, teď je hranice posunuta o čtvrtinu, tedy na 15 milionů spermií.

Social freezing

Na kvalitu pohlavních buněk má nejspíš vliv životní styl. Přestože pracujeme často více než deset hodin denně, nedopřáváme si pravidelný relax. Na nevhodném životním stylu nese svůj díl i kouření, alkohol či nedostatek pohybu. Předejít možným rizikům plodnosti jako je třeba závažné onemocnění nebo úraz pomůže také social freezing neboli zmrazování zdravých pohlavních buněk. Preventivní zmražení spermií a vajíček je ideální ve věku kolem dvaceti let.

Centrum reprodukční medicíny ISCARE se v roce 2020 přestěhovalo do moderní desetipatrové budovy v Libni, kde se více než 400 lékařů a sester stará o stovky pacientů. Za dobu svého fungování přivedli lékaři ISCARE na svět přes 11 tisíc dětí „ze zkumavky“.