Majitel platební společnosti: Doporučuji klientům nenahlížet na rychlost a jednoduchost založení účtů jako na absolutní výhodu

Stejně jako banky, platební společnosti se mohou jedna od druhé lišit. Mohou mít různé strategie, licence a stupeň rizika.

V epoše nulových úrokových sazeb v bankách člověk musí hledat i méně spolehlivé způsoby uložení peněz. Vidíme, jak během krize rychle rostou dluhy z úvěrů, jak nestabilní jsou trhy a burzy.

Narozdíl od nich Mercurius nebere a nevydává úvěry, neobchoduje na burzách, neinvestuje peníze z klientských zůstatků na účtech. Dále peněžní prostředky klientů se nepoužívají pro operační účely společnosti.

Dalším momentem je diversifikace rizik při uložení zůstatků. Spolupracujeme s více evropskými finančními institucemi najednou, což nám umožňuje je „bezpečně rozdělit“.

Dalším důležitým aspektem je AML-politika, která je téměř hlavním důvodem zrušení licencí pro některé platební společnosti. Doporučuji klientům nenahlížet na rychlost a jednoduchost založení účtů jako na absolutní výhodu. Znám případy, kdy to skončilo velkými komplikacemi.

Jsem si jíst, že fungující účet lze vytvořit pouze na základě pečlivé analýzy klienta při jeho založení. S tímto účelem ve společnosti Mercurius máte tým certifikovaných AML a KYC-analytiků.

Pro účely minimalizace všech AML-rizik máme vytvořenou speciální komisí, která se zabývá posuzováním dokumentů. Věnujeme hodně sil a pozornosti při zakládání účtů, což nám ale zároveň dává jistou, že rizika jsou téměř nulová.

Velmi důležitým kritériem je i transparentnost toho, kdo společnost vlastní. Když koneční beneficiáři jsou anonymní a samotná společnost je součástí uzavřených hodlingových systémů, může to vyvolat podezření.

Jsem jediným vlastníkem společnosti Mercurius a jsem občanem EU, takže veškerá rizika společnosti jsou také moje rizika.

Mimochodem, země, ve které moje společnost sídlí, je rovněž dobrým „kritériem“.

Když se mě ptají, proč společnost Mercurius byla založena v České republice, odpovídám, že kvůli přísným pravidlům. Když je dokážete splnit, budete o to stabilnější.

Dále je třeba obrátit pozornost na výši základního kapitálu. Ve společnosti Mercurius je dvakrát vyšší než minimální.

Také je třeba si uvědomit, že velikost společnosti nemá vliv na možná rizika. Už jsme hodně mluvili o AML-rizikách. U společností, které obsluhují tisíce klientů a zakládají účty „na jeden klik“, jsou rizika poměrně vysoká.