Majitel platební společnosti Mercurius Aleksandr Bikov: Platební společnosti v hodně věcech už dávno předbíhají banky

Platební společnosti vs banky

Platební společnosti, zejména Mercurius, provádějí několik typů služeb, které jsou tradičně považovány za bankovní. Hlavní z nich jsou IBAN – účet v mezinárodním formátu a provedení plateb v různých měnách po celém světě. Poslední závisí na úrovni společnosti, na navázaných korespondenčních vztazích apod.

Dnes platební společnosti jsou plnohodnotnými účastníky finančního trhu a v některých momentech banky dokonce předbíhají.

Například, banky mají omezenou jurisdikci při výdeji IBAN. Platební společnosti mohou vydávat IBAN v různých zemích v zavilosti na korespondenčních bankách, se kterými mají navázanou spolupráci nebo v závislosti na tom, v jakých zemích tato platební společnost prošla procesem tzv. „pasportizace“. Logické je, že když klient je britskou korporací - má britský IBAN, když českou – český apod.

Navíc, banka je ve většině případů strukturou s náročným aparátem řízení. V Mercuriu, například, mají jiný přístup ke klientovi – individuální. Osobně pracujeme s každým klientem, což nám umožňuje urychlit mnohé operace a procesy.

Dále bych chtěl zdůraznit technologie. Dnes jsou silnou stránkou platebních společností. Jestli ještě před pár lety banky měly v tomhle směru náskok – dnes tomu tak není. Mnozí teď využívají služeb platebních společností i pro osobní účely.

Zároveň zdaleka ne všechny platební společnosti jsou virtuální. My máme, například, kanceláře v Praze, kde aktivně pracujeme na zprostředkovatelských vztazích.

AML-procedury

V tomto směru hodně závisí na konkrétní platební společnosti. Někteří z nich jsou ochotní provést pro klienta jakoukoli službu, ve výsledku pak ztratí licenci. Nechceme jít jejich cestou. Moderní svět diktuje vlastní pravidla. A stabilní platební společnosti nemohou ignorovat požadavky mezinárodní právní úpravy.

Naše politika AML je na vysoké úrovní, naší zaměstnanci procházejí pravidelným školením.

Jiná věc je to, že neodmítáme na první pohled nevhodné klienty hned, ale pečlivě studujeme jejich případ. Banka, naopak, některé skupiny klientů naprosto ignoruje.

Rychlost provedení plateb

Tento ukazatel především záleží na velkém množství korespondenčních bank a měnových zařízení se kterými platební společnost spolupracuje.

Mercurius neustále rozšiřuje svou korespondenční síť. Například, platby spojené s hospodářskou činnosti, které nevyžadují detailnější prokazování, probíhají velmi rychle.