Oživení infekce covid-19 nevěstí pro ekonomiku nic dobrého

Covid-19 znovu nabírá na síle a to není pro ekonomiku dobrá zpráva. Po období uvolnění následuje opětovné zpřísnění lokálních opatření, která jsou sice dočasně účinná v boji proti nákaze, ale zároveň výrazně ovlivňují ekonomickou aktivitu. „Prudký pokles ekonomické aktivity na celém světě ovlivňuje hospodářské výsledky mnoha firem. Do značné míry ovšem záleží na sektoru a některá odvětví, jako je například maloobchod s potravinami, měla z krize dokonce prospěch,“ říká Christoph Witte, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks, která se zabývá pojištěním pohledávek. Navzdory veškerým opatřením na podporu ekonomiky lze celosvětově očekávat rychlý nárůst bankrotů.  Rozsáhlé bankroty by dále zbrzdily oživení ekonomiky, což by vedlo k  nárůstu nezaměstnanosti, dalšímu narušení dodavatelských řetězců přeživších firem a zhoršení kvality aktiv bankovního sektoru.

Firmy se mohou snadno ocitnout v problémech

Zhoršující se ekonomická situace se téměř automaticky promítá do rostoucího počtu faktur, které nejsou uhrazeny včas. Řada tuzemských firem se obává, že uzavře rok s výraznou ztrátou, problémem jsou i nedostatečné finanční rezervy.  „Můžeme očekávat zhoršení platební morálky a v této situaci by si firmy měly položit otázku, nakolik jsou silné, jaké mají rezervy a zda mohou situaci zvládnout vlastními prostředky,“ říká Christoph Witte. 

Řešte své pohledávky, dokud je čas

Riziko nezaplacení pohledávek lze pokrýt řadou nástrojů  - počínaje vytvářením rezerv, přes faktoring nebo jiný financující nástroj a konče vlastním kreditním oddělením, které se věnuje pravidelné péči o pohledávky a monitoringu odběratelů. Na systematický monitoring odběratelského portfolia ale řada firem nemá čas, ani potřebnou kapacitu. Komplexní řešení rizik spojenými s pohledávkami nabízí pojištění pohledávek. Úvěrová pojišťovna nejen přebírá rizika svých klientů, ale nabízí také odborné znalosti, podporu při vymáhání nezaplacených faktur nebo vyjednávání splátkových kalendářů s dlužníky. Pojištěné pohledávky lze navíc využít při zajištění provozního financování.

Publikováno na: