Přihlaste své dítě na obor instalatér. O budoucnost má postaráno

Topenařina už nejsou jen kotle na uhlí a dřevo, v současné době hrají hlavní roli plynové kotle, tepelná čerpadlachytré aplikace pro ovládání vytápění. Navzdory všem změnám zájem o obor instalatér neustále klesá. Počet absolventů se mezi lety 2005 a 2019 snížil o 40 % a věkový průměr instalatérů tak nadále stoupá.

Pokud právě přemýšlíte, kde bude Váš syn či vnuk v příštích letech studovat, určitě zvažte toto zajímavé řemeslo, se kterým má budoucnost jistou. O tom je přesvědčená i vedoucí regionálního vzdělávání na Střední škole stavebních řemesel Brno–Bosonohy Marcela Čuhlová.

„TZB má budoucnost v řádu desítek let. Je to všeobecný obor, bez kterého se neobejde žádná moderní ani stará budova. Je velmi těžké v dnešní době sehnat kvalitního řemeslníka a pokud máme štěstí na řemeslníka, tak práci možná dokončí, ale v jaké kvalitě? Mám pocit, že je kvalita v důchodu.

Řemeslo má zlaté dno

Cílem Vzdělávacího centra je oslovit či probudit zájem žáků 2. stupně základních škol o řemeslné obory a motivovat je k jejich studiu. Zapojit žáky do praktických řemeslných dílen, při kterých si vyzkouší daný výrobní postup a odnesou si vlastnoruční výrobek. Cílem je také vybudovat si schopnosti se dále zlepšovat, nabírat další nové dovednosti a tudíž mít před sebou hodnotnou kariéru na celý život. Jak říká staré přísloví: "Řemeslo má zlaté dno." Správný řemeslník by měl být k novinkám a technologiím své profese otevřený a znát je. Syna nemám, ale v opačném případě bych neváhala ho přihlásit na takový obor, protože jsem přesvědčena, že má o práci na celý život postaráno. 

Inovace ve výuce

Nové technologie velice intenzivně ovlivňují i samotné studium - zavádění nových metod do praxe, výukových materiálů, inovativních metod a nadčasových technologií, např. upgrade RVC na Průmysl 4.0. Studenti se učí to, co použijí v praxi. Učni si vyzkouší samotnou montáž a demontáž jednotlivých prvků technických zařízení budov pod přímým vedením mistra odborné výchovy. Ne každý musí v této době zakončit studium VŠ s titulem Ing. Je třeba najít v budoucnosti uplatnění v pracovním životě, a to naše Střední škola stavebních řemesel nabízí.“


Publikováno na: