Řemeslo má zlaté dno. Nebojte se vaše dítě přihlásit na učební obor

Stejně, jako mnohé jiné, i tento obor prošel v poslední dekádě významným pokrokem, na jedné straně motivovaný společným cílem chránit životní prostředí a tím nalézat nové způsoby vytápění, ale také digitalizací a spojením s internetem věcí tzv. IoT. Topenařina už nejsou jen kotle na uhlí, v současné době hrají hlavní roli plynové kotle, tepelná čerpadlachytré aplikace pro ovládání vytápění. Navzdory těmto změnám zájem o obor instalatér neustále klesá. Mezi lety 2005 a 2019 se snížil počet absolventů o 40 %.

Hlavním benefitem oboru TZB je jistota práce

Poptávka po kvalitních instalatérech a topenářích přitom neustále roste. „Nejen topenařina, ale pohled na řemesla obecně je jiný, než kdysi. Šikovných řemeslníků je jako šafránu a lidé si to samozřejmě velice dobře uvědomují. Dobře odvedenou práci jsou ochotni zaplatit. Já osobně vnímám topenařinu jako čisté řemeslo, fyzicky určitě náročné, ale i díky modernímu vybavení je dnes spousta práce jednodušší než před lety. Jako hlavní benefit pro absolventy oboru TZB vidím jistotu práce. Navíc dnešní školy nabízejí i různé kurzy, např. svářečský kurz, lisování, apod. Absolvent by měl být schopný, samozřejmě po zapracování a větší praxi, pracovat jako samostatná jednotka“, uvádí Ing. Jana Bačkovská ze společnosti Bosch Termotechnika.  

Široké uplatnění absolventů

Také podle učitelky odborných předmětů na SOŠ Jarov Maruše Sladké má absolvent tohoto oboru uplatnění zajištěné.

„Představa o užívání objektů bez jakéhokoliv technického vybavení je nemyslitelná. Vždyť již ve starověku se některé instalace a vytápění objevují, o čemž svědčí nejen písemné zmínky. Vzhledem k stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu života a komfort má tento obor o uplatnění postaráno. 

Kromě vybavení novostaveb těmito technickými zařízeními, musí docházet k neustálé údržbě a servisu těchto zařízení. Velké uplatnění obor nachází u veškerých rekonstrukcí a sanací stávajících objektů, ve kterých zařízení TZB zastarala nebo nevyhovují. S rozšiřováním měst souvisí pokládka nových vnějších rozvodů a ve stávajících sídelních útvarech musí docházet k opravám a výměnám dosluhujících nebo nevyhovujících stávajících rozvodů. S ochranou životního prostředí souvisí nejen změny ve způsobu vytápění a ohřevu teplé vody, ale i stále se zlepšující čištění odpadních vod.

Absolventi oboru TZB se mohou uplatnit na pozici technických pracovníků ve firmách, na stavebních úřadech, ve výrobě produktů, přímo v provozu. Jiní se mohou věnovat projektování. Někteří odcházejí studovat tento obor na vysokou školu. Uplatnění žáka bude vždy záviset na jeho zájmu o obor a snaze o svůj rozvoj.“ 

Publikováno na: