Nové přístupy k výuce učebních oborů

A to nejen v praxi, kdy se od kotlů na uhlí pozornost přesouvá k tepelným čerpadlům a moderním technologiím, ale i při samotném studiu. Střední odborné školy a učiliště věnují stále větší důraz na praktickou výuku a spolupracují s odbornými firmami z praxe, ať už formou pravidelných setkání s odborníky, stážemi nebo dny otevřených dveří. 

Na konkrétní změny jsme se zeptali Evy Sýkorové, učitelky ze Středního odborného učiliště plynárenského v Pardubicích.

„Po celou dobu studia se na naší škole snažíme seznamovat žáky s novými směry vývoje technologie v oboru. Organizujeme exkurze ve firmách zabývajících se technickým zařízením budov – vytápěním, instalací vody, plynu, elektřiny. Žáci se účastní i veletrhů a dnů otevřených dveří ve školicích střediscích firem, kde jim jsou často formou názorné instruktáže předváděny postupy instalací. Obory, které mohou žáci studovat na naší škole, úzce souvisí se stavebnictvím, především v oblasti technických zařízení budov. 

Spolupráce s firmami z oboru

Za pár uplynulých desetiletí se výuka velice změnila. Dnes se mnohem více využívá nových technologií. Teoretická i praktická příprava se tak stala názornější a žáci jsou vedeni k dialogu a tvorbě vlastních řešení v rámci projektové výuky a různých programů a soutěží. To také umožňuje lépe seznámit žáky s moderními technologiemi a s novými materiály. Držet krok s rychlým vývojem není snadné, ale významnou pomocí je právě úzká spolupráce s výrobní sférou, s firmami a společnostmi, které školu podporují a částečně se podílejí i na výuce budoucích techniků a řemeslníků.

Vzdělávání žáků vnímám jako přípravu jednotlivců pro budoucí profesní život. Jsem vždy velmi ráda, pokud žák po absolvování školy začne s prací – anebo ještě přesněji, pokračuje v práci – v oboru, který absolvoval, případně na něj naváže dalším studiem.“


Publikováno na: