Spolupráce a volný trh jako záruka kybernetické bezpečnosti

Zpomalení inovací, nárůst cen či snížení ekonomického rozvoje, to je jen krátký výčet překážek, které s sebou může nést omezení hospodářské soutěže ve snaze zvýšit bezpečnost nových sítí 5G. Naopak kroky jako zapojení všech subjektů do implementace technologií a otevřená komunikace i spolupráce mohou kybernetickou bezpečnost značně posílit. Technologická společnost Huawei v tomto případě dokáže přispět dlouhodobými zkušenostmi a špičkovou expertizou. Za svoji 30 letou historii nedošlo v souvislosti s používáním technologií Huawei k žádnému kyberbezpečnostímu incidentu.

Česká republika klade na kybernetickou bezpečnost velký důraz. „Legislativní a regulační rámec je dostatečný v případě, že vycházíme ze statu quo, tedy z toho, že klíčový je operátor, který je zodpovědný za výběr dodavatelů, bezpečnost a integritu sítě,“ uvedl na semináři o kybernetické bezpečnosti 5G sítí pořádaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace Huawei. Pro Česko je žádoucí namísto revoluce, spíše evoluce. To znamená standardizace, certifikace a technický přístup. Základem a určení vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti je implementace nejnovějších průmyslových standardů.

Technologická společnost Huawei je partnerem českých operátoru již od roku 2005. Společnost se nejprve podílela na modernizaci sítí 2G a postupně se zapojila do budování sítí všech následujících generací, přičemž vrcholu ve své připravenosti dosáhla s vývojem svých technologií 5G. Od založení první pražské pobočky uplynulo již 15 let. Nabízená technologická řešení od Huawei si na českém trhu vybudovala úspěch i popularitu zejména díky technologické vyspělosti a nákladové efektivitě. Za celou dobu působení společnosti na českém území se na její technologie mohli spolehnout nejen operátoři a obchodní partneři, ale i samotní spotřebitelé, kteří mají společně přístup k finančně dostupné, spolehlivé a špičkové technologii.