Paní Květa přišla o místo i peníze, viník nehody se platbě odškodného vyhýbá

Den paní Květy probíhal jako každý jiný. Po náročném pracovním vytížení, kdy se navíc připravovala na velmi důležitou schůzku, která měla proběhnout následující den, měla v plánu se trochu odreagovat v nedalekém wellness centru. Na místo určení už ale nedorazila. Zabránil jí v tom nezodpovědný řidič, který neudržel pozornost a poslal paní Květu přímo na lůžko operačního sálu krajské nemocnice.

„Já ani pořádně nevím, co se vlastně stalo,“ vzpomíná silně otřesená paní Květa. Je patrné, že vzpomínky na osudný den v ní stále probouzejí strach a bezmoc. „Probrala jsem se až po několika operacích v nemocničním pokoji. Dlouho mi trvalo, než mi vůbec došlo, kde jsem a proč. Sestry se mým otázkám vyhýbaly, s tím, že mi určitě všechno řekne pan doktor,“ popisuje žena, ze které i přes všechno zlé sálá životní síla a touha bojovat.

Po příchodu ošetřujícího lékaře zažila Květa studenou sprchu. Ač nehoda pravděpodobně nezanechá na těle pacientky žádné drastické následky, musí počítat s tím, že nic nebude tak jako dřív. Rehabilitace si také vyžádá svůj čas, podle nejlepšího přesvědčení lékařů by se jí však měla věnovat opravdu intenzivně a přikládat jí náležitou důležitost.

Následky nehody ale paní Květa tvrdě pocítila i ve svém profesním životě. „Několik měsíců jsem nebyla schopná chodit do práce. Rehabilitace mi brala prakticky všechen čas. Firma mi oznámila, že se opravdu velmi omlouvá, její vedení na mě myslí, ale že si v současné situaci nemůže dovolit, aby má pozice zůstala po tak dlouhou, a hlavně neurčitou, dobu prázdná. O práci jsem nepřišla, ale finančně jsem si po přeřazení na novou pozici značně pohoršila,“ popisuje jasně kroky svého zaměstnavatele oběť dopravní nehody.

Po počátečním šoku se rozhodla proti nespravedlnosti bojovat. Odškodnění od pojišťovny totiž zdaleka nedosahovalo částky, kterou by považovala za důstojnou. Paní Květa, hledaje alespoň kus spravedlnosti, se proto obrátila se svým nárokem na soud. Soud jí bez výhrad vyhověl a uložil viníkovi hradit paní Květě pravidelnou měsíční rentu 5 000 Kč a jednorázové bolestné 200 000 Kč. To by jí mělo alespoň částečně nahradit rozdíl, o který přeřazením na novu pozici a zhoršením společenského uplatnění přichází.

Bohužel viník nehody dlouho odmítal cokoliv platit. „Netušila jsem, co mě čeká. Spousta lidí žije v domnění, že stačí rozhodnutí soudu a viník dobrovolně platí. Tak to není pravda, nevěřte tomu!“ vyzývá všechny paní Květa.

Na radu svého právního zástupce nakonec předala celou věc exekutorovi, který viníkovi nehody nařídil srážky ze mzdy. „Každý měsíc mi teď chodí část renty tak, jak má. Jelikož teď všechno dávám na lékařskou péči, je každá koruna poznat. Snad se mi zdraví brzy vrátí. “ uzavírá paní Květa.

Postup, kterým se poškozená rozhodla řešit situaci, kdy viník nehody ignoroval svou platební povinnost, je příkladný. Paní Květa si nechala poradit a svoji záležitost, protože nebylo plněno dobrovolně, svěřila soudnímu exekutorovi. Ten teprve přivedl viníka k odpovědnosti. 

Publikováno na: