Očkování vašeho dítěte proti pneumokoku chrání nejen před zánětem středního ucha

Pneumokok se přirozeně vyskytuje na sliznici nosohltanu u 20–40 % zdravých dětí i 5–10 % zdravých dospělých a nemusí jim působit žádné potíže. Jestliže ovšem dojde k narušení imunitního systému, například při onemocnění chřipkou, může pneumokok proniknout do dalších částí těla a způsobit místní infekce například v dolních cestách dýchacích, vedlejších dutinách nosních nebo oblasti středního ucha. Bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok může dále způsobit těžký zápal plic, otravu krve anebo zánět kloubů či mozkových blan.

Účinnou prevencí tohoto závažného onemocnění je očkování

Infekce vyvolané pneumokokem se dělí na neinvazivní a invazivní. První zmíněné bývají méně závažné lokální infekce, které však není radno podceňovat. Opakující se záněty v oblasti středního ucha mohou totiž mít za následek poruchy sluchu.

Když pneumokok pronikne i do krve, hovoříme o invazivní pneumokokové infekci. „Pneumokoky napadají oslabené imunitní systémy, které na ně ještě nejsou úplně připraveny, což je právě případ kojenců, jejichž imunitní systém není ještě plně vyvinut. Neinvazivní onemocnění se sice dají léčit pomocí léků proti bolesti a teplotě, ale invazivní už se často bez antibiotické léčby a hospitalizace neobejdou,“ říká MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy. V roce 2019 v České republice onemocnělo invazivním pneumokokovým onemocněním 31 dětí pod 5 let věku a pět z nich zemřelo. Za těmito čísly bohužel stojí také velmi nízká proočkovanost proti pneumokokovým onemocněním. V Česku bylo totiž v roce 2018 naočkováno jen 64,8 % dětí. Naproti tomu v Maďarsku je proočkovanost 99 % a Slovensko se drží v těsném závěsu s 97% proočkovaností malých dětí. Proočkovanost vyšší než 90 % ale najdeme i ve Velké Británii, Americe anebo třeba Senegalu.

O starost méně v rodině

Pro každého čerstvého rodiče je pocit, že má o starost méně, obrovskou úlevou. Očkování dětí proti pneumokoku dokonce může pomoci k tomu, abychom se v budoucnosti vyhnuli řešení nepříjemných zdravotních problémů v rodině, obzvlášť pokud jsou její součástí lidé starší 65 let. Pneumokokové infekce totiž ohrožují vedle malých dětí nejčastěji seniory.

Z očkování může těžit celá společnost

Očkování má velký dopad na celou společnost. Tím, že očkovaní jedinci nepřenášejí infekce na své okolí, dochází k přerušení cirkulace infekcí v populaci a nad nemocemi máme lepší kontrolu. Na místech s vysokou mírou proočkovanosti dokonce dochází k úplnému či částečnému vymizení daných nemocí.

Říkáte si, že nepovinná očkování jsou jenom zbytečná zátěž pro vaše dítě?

Je pravda, že očkování je zásah do organismu a je nutné počítat s případnými nežádoucími reakcemi, jako je bolest a zarudnutí v místě vpichu nebo zvýšená teplota, ale většina reakcí je mírná a rychle odezní. Nezapomínejte však po očkování dodržovat klidový režim bez pobytu v kolektivu anebo dlouhých výletů. Klidový režim se doporučuje dodržovat alespoň 2–7 dní.

I tyto drobné vady na kráse stojí za dlouhodobou ochranu, kterou očkováním svému dítěti poskytujete. Budete vědět, že jste udělali důležitý krok v prevenci onemocnění pomocí očkování.

PRV-2020.02.068

Publikováno na: