MUDr. Roman Kufa: Odlehčené implantáty jsou vhodné u pokleslých prsou

Odlehčené implantáty působí na tkáň menší váhou

Jaká je indikace pro vložení odlehčených implantátů?

Hlavně jsou výhodné pro pacientky, které požadují větší implantáty. Váhový rozdíl mezi běžným a odlehčeným implantátem je výrazný. Také je výhodné použít B-Lite® implantáty v případech, kdy prsy jsou pokleslé a současně se zvětšením prsů provádíme modelaci prsů. U modelovaných prsů vložený implantát opět působí svojí vahou na tkáně prsů. A čím je váha větší, tím prs opět rychleji poklesne. Použití odlehčených implantátů v těchto případech je výhodné.

Podle čeho vybíráte velikost a tvar prsních implantátů?

Velikost implantátů se vybírá podle přání klientky a podle anatomických poměrů prsů a hrudníku. Kulaté implantáty používáme u pacientek, které požadují plnější dekolt, zde vybíráme ještě projekci implantátů – nízký, střední, vysoký. Anatomické implantáty doporučuji pacientkám, které chtějí přirozený tvar prsů a dále u pacientek, které mají velmi málo podkožního tuku a malou prsní žlázu. U těchto pacientek kulaté implantáty působí nepřirozeně, i když jsou umístěny pod prsním svalem.


MUDr. Roman Kufa, plastický chirurg v Perfect Clinic. (Zdroj: perfectclinic.cz)


Bezpečnost implantátů B-Lite®

B-Lite® implantáty prošly dlouhodobým testováním. Certifikát a schválení EU mají od r. 2013. Jejich povrch Polytech používá přes 30 let. Přesto se setkáváme s názorem, že jsou na trhu krátce. Jak toto vnímáte vy?

Ano, řada pacientek má obavy z toho, že se jedná o nový implantát a u konzultace se ptají na zkušenosti. Právě u konzultace je pak už na lékaři jim vše vysvětlit a ujistit je, že obavy nejsou na místě.

Minimalizace komplikací po zvětšení prsou

Nejčastější komplikací po augmentaci je kapsulární kontraktura. Co vše ovlivňuje vznik a může odlehčený implantát riziko minimalizovat?

Větší výskyt kapsulací pozorujeme u implantátů s makrotexurou na povrchu obalu implantátu. Různé značky implantátů mají odlišnou strukturu povrchu, a tak výskyt kapsulací v jisté míře také závisí od typu použitého implantátu. Implantáty B-Lite® mají povrch mikrotexturovaný, což by mělo výskyt této komplikace minimalizovat. Také častější výskyt pozorujeme v případech, kdy se implantáty vkládají nad prsní sval, pod žlázu. Proto většinou vkládáme implantáty pod sval.

Celý článek >>

Publikováno na: