Češi jsou v oblasti financí nenapravitelní optimisté

Řada Čechů je příliš pohodlná na to, aby zkusila něco nového. Podle zprávy Ministerstva financí o finanční gramotnosti lidí v Česku navíc převládá nedostatek informací a hlavně strach, že finančním nabídkám a produktům nerozumíme. Mezi lidmi leckdy vládne představa, že je banky stejně okradou.

ÚROKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH SPADLY NA MINIMUM

Pravda je, že na bankovním účtu se peníze nijak nezhodnocují, naopak podléhají inflaci. Přesto dávají Češi přednost spoření před investováním. Do akcií a podílových listů loni investovalo jen 5 % lidí. Pro spoření na bankovních účtech nebo stavební spoření se naopak rozhodly tři čtvrtiny Čechů. Čím více spoříte, tím více se Vám v této době úspory znehodnocují. Porovnání výhodnosti spořicích účtů najdete na Porovnávači spoření bank.

Za posledních 5 let se téměř zdvojnásobil podíl těch, kdo spořili v hotovosti (nyní je to 58 % lidí). Na nenadálé výpadky příjmů nebo zvýšené výdaje je připravena pouhá třetina lidí. Jen kolem 26 % Čechů má finanční rezervu na půl roku bez příjmu. Totéž platí o Německu a Rakousku, kde jsou ale průměrné příjmy mnohem vyšší. Naopak Maďaři mají finanční rezervu na půl roku jen z 11,5 % dotázaných a v Polsku je to pouze 13 % lidí.

KONZERVATIVNÍ INVESTOVÁNÍ JAKO VHODNÁ ALTERNATIVA

Podle průzkumu AKAT ČR přesto roste poměr lidí, kteří uzavírají smlouvy o pravidelných investicích. V roce 2012 jich bylo celkem 370 tisíc, koncem roku 2017 už jich bylo 870 tisíc a v roce 2020 již milion domácností směřuje své úspory do pravidelných investic. Roste také měsíční investovaná částka. Za posledních 8 let vzrostl průměrný měsíční vklad do investic z 1 500 korun na dnešních 2 000 korun. Nejoblíbenější jsou v Česku nemovitostní fondy, které bývají ze své podstaty konzervativní. Přehled o poplatcích u jednotlivých nemovitostních fondů podává Porovnávač investic.

SPOŘÍTE SI NA DŮCHOD?

Podle průzkumu AKAT ČR je většina dotázaných přesvědčena, že podstatná část jejich důchodu bude stále financována státem. 64 % lidí předpokládá, že budou své stáří spolufinancovat z úspor a 47 % má dokonce soukromý penzijní plán. Na druhou stranu, podle průzkumu AKAT ČR roste počet domácností, které se snaží zajistit na stáří. Víte, že penzijní spoření je investování? A že Vaše peníze v penzijních fondech nejsou ze zákona pojištěné? Dobrý přehled v produktech penzijního spoření poskytuje Porovnávač penze.