Za invaliditou 3. stupně překvapivě stojí ve většině případů něco jiného, než si myslíte

Nejčastější příčiny invalidity

„Vážná onemocnění opravdu stojí za 96 % případů invalidity, jen 4 % jsou způsobena úrazem. A u vážných onemocnění je pak celých 36 % případů invalidity 3. stupně způsobeno duševními poruchami a poruchami chování. Jedná se tedy o vůbec nejčastější příčiny invalidity. To si mnoho lidí neuvědomuje,“ upozorňuje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Petr Procházka.

Jste pojištění?

Měli byste si ověřit, jestli jste vy nebo i vaši blízcí pro tyto případy pojištěni. Invalidita totiž výrazně zasáhne nejen do života jednotlivce, ale většinou i do finanční situace celé rodiny. Jen počáteční náklady například na úpravu bydlení nebo automobilu, případně na nákup invalidního vozíku lehce přesáhnou částku 800 tisíc Kč. Navíc se významně sníží příjmy, které samozřejmě nedosahují výše původního výdělku. Celkem tedy může jít o miliony. Dobře nastavené životní pojištění v takových případech téměř dorovná původní příjem. A to je jeho nejdůležitější vlastnost.

Až 1 milion navíc!

Aby Kooperativa podpořila pojistnou ochranu v případě těchto vážných onemocnění, připravila pro klienty, kteří si 1. dubna do 30. června 2021 sjednají pojištění rizika invalidity v rámci životního pojištění, po celý čas trvání smlouvy dvojnásobné plnění u pojištění invalidity 3. stupně. V případě pojistné události tak lze získat zvýhodnění až 1 milion Kč navíc. Podrobnější podmínky najdete na www.koop.cz.

 

Publikováno na: