Pěstounem může být gay, single osoba i rodič s vlastním dítětem. V Česku jich je stále nedostatek

Česká republika je vůbec poslední zemí v EU, kde je možné umístění dětí do 3 let do ústavní péče. Vyrůstat již od mala v rodině je přitom podle odborníků nesmírně důležité pro celý další život dítěte. Podle průzkumu hlavního města Prahy se 94 % Čechů domnívá, že je pro děti vhodnější vyrůstat v pěstounské péči.

Pěstounství je nádherné, říká pěstounka

V ústavní péči se ocitají děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině. Jen v kojeneckých ústavech bylo v roce 2020 na 559 dětí. Zejména nejmenším dětem v kojeneckém a batolecím věku pomáhá pěstounská péče na přechodnou dobu. V té je dítě většinou po dobu jednoho roku, načež se vrací k biologické rodině, nebo je umístěno do dlouhodobé pěstounské péče, či je osvojeno neboli adoptováno.

V dlouhodobé pěstounské péči mohou děti zůstat až do 18 let.  Obě formy pěstounské péče mají za cíl zajistit dětem zejména láskyplný domov a spokojené dětství. „Pěstounství je nádherné. Pokud má někdo možnost a sílu změnit dětský život k lepšímu, měl by to podle mě udělat,“ říká k tomu paní G., která přijala do pěstounské péče malá dvojčata.

Pěstounem se přitom mohou stát i lidé, kteří o tom často ani nevědí. Pěstouny mohou být třeba i lidé, kteří žijí bez partnera, nebo jeden ze stejnopohlavního páru.  Dle průzkumu považuje 66 % Čechů za správné, aby děti vyrůstaly i ve stejnopohlavních náhradních rodinách. Stejně tak se mohou pěstouny stát i lidé, kteří již mají vlastní děti. Zkušenosti s tím má i paní G., která se stala pěstounkou potom, co vychovala dvě vlastní děti.

„Veškeré úsilí a péči oplácí děti svou bezmeznou láskou. A i když to někdy nemusí být úplně jednoduché, přijdou okamžiky, kdy vás dítě obejme a vám dojde, že je díky vám šťastné. A pak jste zákonitě šťastní i vy,“ popisuje paní G.

Lepší budoucnost a radost z výchovy

I když je dítě podle zákona do pěstounské rodiny umístěno pouze po dobu, kdy se o něj nemohou postarat vlastní rodiče, stává se plnohodnotným členem rodiny. Řada dětí vyrůstá v pěstounských rodinách až do jejich zletilosti a zůstávají součástí rodiny i po jejím dosažení. Dítě tím dostává příležitost prožít své dětství s milujícími a podporujícími rodiči a šanci na lepší budoucnost. Pro pěstouny je pak odměnou nejen dobrý pocit, ale i radost z výchovy dítěte.

„Děti jsou radost. Podle mě jsou tím, co člověka naplňuje. To, proč žijeme. Každý dřív nebo později dospěje do stadia, kdy je připravený přenechat své zkušenosti, dovednosti a vzory někomu dalšímu,“ zdůrazňuje pan S., který vychovává dvě děti v pěstounské péči.

„Pěstounství umožňuje tuhle potřebu naplnit i lidem, kteří děti nemohou mít přirozenou cestou, a zároveň dává možnost opuštěnému dítěti vyrůstat v milující rodině. A myslím si, že to je to nejdůležitější, co může kdokoliv pro dítě udělat. Dát mu šanci,“ uzavírá pan S.

Více informací o pěstounské péči včetně příběhů a zkušeností skutečných pěstounů najdete na webových stránkách novipestouni.cz a na Facebooku. Pokud jste jedním z 25 % Čechů, kteří o pěstounství uvažují, naleznete zde také více informací o tom, co pěstounská péče obnáší a jak se stát pěstounem.

Publikováno na: