Banky zaznamenávají rekordní přechod do digitálního prostředí. Jaké budou dopady?

Díky online řešení Raiffeisenbank klient získá detailní přehled o všech žádostech týkajících se čerpání úvěru, o vystavení bankovní záruky, včetně informací o jejich stavu. Žádosti má možnost vytvářet z předdefinovaných formulářů nebo z kopií předešlých žádostí. Služba navíc nevyžaduje žádnou speciální instalaci, jelikož je součástí internetového bankovnictví a její využívání je zdarma. Navíc je ve stejné aplikaci k dispozici také online přehled o všech využívaných úvěrových i trade finance produktech, včetně možnosti vygenerovat si ke každému produktu oficiální úvěrový výpis.  

„Po vyzkoušení služby se klienti k papíru zpravidla nevracejí. Aktivně navíc zapracováváme jejich zpětnou vazbu na funkčnost služby, takže jsou přímo součástí dalšího vývoje platformy,” říká Ondřej Raba, produktový manažer korporátních úvěrů Raiffeisenbank.

„S klienty bankovních záruk jsme při přechodu do digitálního prostředí v intenzivním kontaktu a pomáháme jim s hladkým přechodem do světa online žádostí. Tento individuální přístup je ze strany klientů velmi oceňován a má pozitivní dopad na rychlou utilizaci nabízené služby,“ říká Michaela Hrušková, vedoucí oddělení bankovních záruk a dokumentárních obchodů.

Benefity online žádostí:

●      rychlost a flexibilita komunikace,

●      zástupce firmy může podepisovat i v zahraničí,

●      všechno v jedné aplikaci (účty, karty, úvěry, trade finance produkty, žádosti),

●      přehled úvěrů a trade finance produktů na jednom místě,

●      statutární zástupce může podepsat žádost ve svém počítači, přičemž nemusí být pro podpis přihlášen do aplikace (IB),

●      samotná žádost vzniká vyplněním formuláře přímo v internetovém bankovnictví (není zpracována mimo platformu).

Více informací na www.rb.cz

Jaký je poměr financování online/papír? Jak se pohybuje v čase?

Banka aktuálně zpracovává online asi 10 % žádostí o čerpání úvěrů a 37 % žádostí o vystavení bankovní záruky, přičemž čísla každý měsíc stoupají. Pro letošní rok je cílem zpracovat online celkově až 40 % takových požadavků firem.

Velký posun vnímáme u čerpání trade finance produktů digitální cestou, kdy poměr těchto žádostí rychle posunul z 10 % na aktuálních 37 %. Zároveň zájem o službu a její využívání neustále roste. „Klienti oceňují možnost intuitivního a rychlého podání žádosti nejen o vystavení nové záruky, ale i přípravu jejího návrhu. Trvalý nárůst počtu klientů využívajících digitální kanál je důkazem, že jdeme správnou cestou.“ říká Michaela Hrušková, vedoucí oddělení bankovních záruk a dokumentárních obchodů.

Je rozdíl mezi výší možného úvěru online/papír? Případně jiné rozdíly?

Žádná omezení v tomto ohledu pro digitální žádosti nejsou. Naopak, digitální žádosti mají výhodu rychlosti jejich zpracování a zcela bezpapírového procesu. Klientům nabízíme plnohodnotnou online službu.

Zvýšila se čísla s příchodem koronaviru? Umíte odhadnout, jestli je víc těch, kteří teď chtějí řešit vše online a naopak o kolik přicházíte v důsledků krizí některých firem?

Covid-19 obecně urychlil potřebu a ochotu klientů hledat alternativní cesty k papírovému procesu podávání žádostí, stejně jako snahu banky o změnu a přechod na digitální formu komunikace.

S nasazením omezení jsme nezaznamenali růst u čerpání úvěru, stále tu byl pečující bankéř, který klientovi pomohl a papírovou žádost zpracoval. 

V případě bankovních záruk, kde je velké propojení klienta a oddělení garancí, je situace trochu jiná. Díky intenzivnímu kontaktu s klientem a aktivnímu nabízení digitálního kanálu, je přechod do online prostředí poměrně rychlý.

Více informací na www.rb.cz