ASICS si vytyčil za cíl pozvednout mysl milionu lidí po celém světe. Přidejte se!

Společnost sbírá data ke studii na internetové platformě minduplifter.asics.com  prostřednictvím aplikace MindUplifterTM. V obou případech je hlavním nástrojem skener. Ano, čtete správně. Díky kombinaci technologie skenování obličeje a vyplnění sebehodnoticího dotazníku se dozvíte, jak sport ovlivnil vaše sebevědomí, pozornost, vyrovnanost, energii a další emocionální a kognitivní ukazatele.

Přidejte se k hnutí pohybu

A jak to funguje v praxi? Aplikace porovnává data získaná jak před zahájením, tak i po ukončení sportovní aktivity. Stačí absolvovat následující kroky:

1. Přejděte na webové stránky minduplifter.asics.com.

2. Naskenujte svoji tvář a zjistěte svůj aktuální emocionální stav.

3. Odpovězte na sebehodnoticí otázky a změřte činnost svého mozku.

4. Poté se 20 minut věnujte jakékoli pohybové aktivitě.

5. Po jejím ukončení zopakujte kroky 2 a 3.

6. Zjistěte svůj výsledný Mind Uplift a výsledky SDÍLEJTE na sociálních sítích pod hashtagem #UpliftingMinds.

7. Podívejte se, jak se vaše výsledky odrážejí ve „světové mapě dobré nálady“ World Uplift Map.

Jak už napovídá poslední bod, platforma vyhodnotí nejen váš stav, ale zároveň můžete zjistit i to, jak sport ovlivnil kolektivní náladu jednotlivých měst, zemí a světa jako celku.

„Zapojíte-li se do kterékoli z řady našich různých akcí, které probíhají po celý rok, přispějete k zásadnímu výzkumu, který nám pomáhá pochopit povznášející sílu sportu. Tímto způsobem můžeme pokračovat v objevování nových cest, jak tyto přínosy dále vyzdvihnout a zpřístupnit v roce 2022 i později,“ dodává Jasuhito Hirota, prezident a COO společnosti Asics.

Studie stojící na vědeckých základech

Zajímavostí je, že společnost ještě před zahájením výzkumu na globální úrovni uspořádala podobnou studii. Ta ke sledování dopadu sportu na lidskou psychiku využila kombinaci měření EEG a sběru údajů na vzorku 42 profesionálních atletů a rekreačních sportovců. Stav jejich mysli byl sledován jak před, tak i po cvičení.  A výsledky byly fantastické. Bezprostředně po cvičení se zvedly všechny sledované hodnoty:

• zvýšení míry pozornosti o 13,4 %,

• zvýšení úrovně klidu o 15,9 %,

• zvýšení pocitu spokojenosti o 14,3 %,

• zvýšení míry uvolnění o 13,3 %,

• zvýšení pocitu vyrovnanosti o 11,4 %,

• zvýšení míry energie o 9,7 %,

• zvýšení míry soustředění o 2,9 %.

Nyní se do pokračujícího a inovovaného průzkumu můžete zapojit i vy. 

Publikováno na: