Zelené investice čeká velká budoucnost, v Čechách o nich přitom ví jenom třetina lidí

Zdravé životní prostředí je důležité pro 98 % lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments . Při rozhodování o investicích, které jej mohou pomáhat chránit, se ale dvě třetiny lidí neřídí podle svého přesvědčení, ale podle toho, zda se jim to vyplatí.

„Data ukazují, že Čechům na životním prostředí záleží, ale peníze jsou pro ně důležitější. Zvláště mladí lidé si už ale často uvědomují, že investice do ekologicky zodpovědných firem v sobě spojují výdělek i pomoc klimatu. Růstu povědomí a zájmu o investice do udržitelných společností u mladých lidí pomáhá i to, že vládní organizace i firmy se snaží bojovat proti dezinformacím a takzvanému „greenwashingu“. Není tak již možné bez vysvětlení nějaký produkt či službu označit za ‚zelený‘. Namísto toho si společnosti stanovují konkrétní cíle a zveřejňují reálná data o své činnosti,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety společnosti Generali Investments CEE.

Proč se vyplatí zelené investice

Za udržitelné investice můžeme považovat jakýkoli finanční vklad, u kterého očekáváme jak finanční návratnost, tak pozitivní vliv na životní prostředí. Patří mezi ně proto všechno od zateplení domu, přes výměnu žárovek za úspornější, až po investování do společností, které jsou ve svém podnikání ohleduplné vůči životnímu prostředí. 

O možnosti investovat do společností usilujících o udržitelnost ví jen 37 % Čechů, u mladých je to ovšem více než 54 %. Právě u nich začíná být tento druh investic oblíbený, do udržitelných společností investuje 8 % dotázaných do 26 let a 7 % lidí od 27 do 35 let.

„Investice do fondů zaměřených na udržitelnost jsou velmi dobrým způsobem, jak vhodně rozložit své portfolio. Důraz na ochranu životního prostředí se již projevuje prakticky ve všech odvětvích. Klíčovou roli hraje zejména přechod na čistou energii v průmyslových odvětvích a povědomí spotřebitelů. Ti od společností stále více požadují upřímnost a otevřenost ohledně jejich vlivu na životní prostředí. Díky tomu se investice do zelené budoucnosti stávají velmi přitažlivou oblastí,“ komentuje Marco Marinucci.

Na udržitelnosti můžete vydělat i vy

Zatímco například k výměně osvětlení nebo koupi chytrých termostatů se Češi rozhodují podle financí, k investicím do udržitelných společností Čechy více motivuje osobní přesvědčení. Roli hraje pro 47 % lidí, zatímco vysoký výnos by přesvědčil 42 % dotázaných. 82 % respondentů by také při stejném výnosu raději investovalo do udržitelné společnosti než do klasické.

„Řada Čechů zatím udržitelné společnosti vnímá spíše jako zajímavost než jako reálnou investiční příležitost. Tvůrci politik a investoři se ale čím dál více zabývají nejen ochranou klimatu jako takovou, ale i oblastí ochrany biologické rozmanitosti nebo řešením společenských nerovností. Toto podpůrné prostředí je jedním z faktorů, které stojí i za nadprůměrnou výkonností Generali Fondu živé planety, který zaznamenal v předchozích dvou letech 56% růst,“ říká Marinucci.

„Impulzem do budoucnosti je pak investiční plán Evropské Unie Zelená dohoda pro Evropu a nedávno schválený balíček Evropské komise nazývaný Fit for 55. Ten řeší prostřednictvím konkrétních legislativních opatření témata ekologické mobility, zdanění uhlíku nebo podpory spravedlnosti a solidarity. Díky tomu mají i v našem regionu zelené projekty šanci na větší finanční podporu,“ uzavírá Marinucci.


Průzkum probíhal v červnu 2021 na reprezentativním vzorku 1050 dotázaných ze všech krajů České republiky ve věku 18-65 let. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Publikováno na: