Odpůrci elektromobility pod tíhou argumentů prochází názorovou revizí

Střední vrstvu, která má aktuálně neutrální názor a není rozhodnuta, zda je to cesta správná či ne, tvoří z mého pohledu poměrně malá skupina spotřebitelů. Naštěstí je každý z nás pod tíhou argumentů nebo osobní zkušenosti schopen čas od času projít jakousi názorovou revizí a díky tomu se v posledních měsících daří pomalu otáčet ten poměr odpůrců ve prospěch klientů, kteří jsou elektromobilitě, respektive alternativním pohonům šetrnějším k životnímu prostředí nakloněni.

Je to složitější

O elektromobilitě a jejich dopadech na životní prostředí je publikováno nesčetně článků, poznatků, recenzí i odborných studií. Tyto jsou většinou zaměřeny jen na produkt samotný, což de facto koresponduje s cíli jednotné evropské politiky v oblasti životního prostředí. Málo se mluví o tom, že ten samotný produkt, který produkuje nízké nebo ideálně žádné emise škodlivin, není jedinou cestou k udržení nebo dokonce zlepšení stavu našeho životního prostředí a snížení množství škodlivin vypouštěných do ovzduší.

A zde je rovněž prostor pro nás - ADIV, spol. s r.o.  Jako dealer značky se také aktivně vlastními ekologickými snahami zapojujeme do zlepšení kvality životního prostředí.

Vlastně vnímám náš úkol v tomto ve třech rovinách

Ta první je zprostředkovat co nejširšímu portfoliu potencionálních klientů osobní zkušenost s alternativními pohony, předat naše zkušenosti a všeobecně šířit osvětu.

Ve druhé rovině se i my aktivně podílíme na rozvoji dobíjecí infrastruktury, a to ať již na v našich vlastních provozech nebo třeba formou poradenství v provozech našich klientů nebo na úrovni municipalit atp.

Ve třetí rovině musíme zlepšit řadu našich procesů a v některých případech opustit i své komfortní zóny a počínat si při našem podnikání s co největším možným ohledem na jeho dopady na životní prostředí. Tohoto si je plně vědoma také ŠKODA AUTO, která otázkám spojeným s ekologii věnuje již řadu let. Teď aktuálně je to v rámci strategie „Green Future“, která směřuje k cílům koncernové strategie „GoTOzero“, kdy hlavním cílem je uhlíkově neutrální společnost, a to max. do roku 2050.

„Green Future“ definovala tři hlavní oblasti, na které se zaměřuje, a sice „green product“, „green factory“ a „green retail“.

Díky tomu se nám dostává kvalitního poradenství a podpory ze strany ŠKODA AUTO, abychom tak byli schopni optimalizovat naše procesy v oblasti čerpání přírodních zdrojů, šetrné hospodaření s energiemi a nakládání s odpady a jejich následné recyklace atp. Po přenastavení některých našich procesů jsme za toto byli také v loňském roce certifikování „Green retail“ certifikátem ztvrzujícím naše počínání v oblasti ochrany životního prostředí a šetrného čerpání přírodních zdrojů.

Před námi je spousta práce

Prozatím se nám daří naši část úkolů vedoucích k naplnění strategie „Green Future“ plnit, stejně tak jako se to daří ŠKODA AUTO na úrovni produktu i továren.

Publikováno na: