Místo, kde se sjíždějí umělci, vědci a sportovci z celého světa. Má to své důvody

Odbornost a efektivita řeckých organizátorů, vynikající prezentace produktů, moderní techniky a podpůrné struktury zaručují účastníkům produktivní a nezapomenutelný pobyt. Takže, pokračujte, vyberte si správné místo pro vaši příští akci a užijte si nádherné přírodní prostředí po celé zemi. Mějte však na paměti, že období od dubna do června a září do listopadu může být moudrou volbou při plánování vašich akcí, protože jsou pro Řecko mimo turistickou sezónu.

Vědecké konference v zemi, kde se zrodila věda

Řecko má velký počet vážených vědců, a to jak u nás, tak v zahraničí. Řečtí vědci se svými vynálezy, inovacemi a výzkumnou prací hrají přední roli v mezinárodní vědecké komunitě. V Řecku se koná řada důležitých vědeckých konferencí, které odrážejí význam, který tato země přikládá inovativní vědě. Lékařské, architektonické, přírodní a humanistické vědecké konference obohacují kulturní život Řecka a zároveň dávají účastníkům příležitost zažít kolébku vědy.

Prestižní výstavy na křižovatce národů

Řecko leží v srdci Středomoří, v těsné blízkosti mnoha národů. Významné obchodní výstavy, jako je Mezinárodní veletrh v Soluni, jsou instituce, jejichž prestiž jim vynesla významné místo na globálním trhu. Speciální výstavy o architektuře, stavebnictví, hi-tech produktech, udržitelné ekonomice a rozvoji a o mnoha dalších tématech se konají po celý rok v mnoha částech země a přitahují profesionály z celého světa i veřejnost.


Herodon


V důsledku delfických festivalů Sikelianos

Události v Řecku, které zahrnují poezii a obecněji literární dobrodružství, lze vysledovat daleko v čase. Je samozřejmé, že země, která porodila tolik skvělých básníků, od starověkých Alkmanů po současného Elytise, hrála ve světě dopisů vedoucí roli.

Vybraná, symbolická místa, jako jsou Delphi ve středním Řecku a Arcadia na Peloponésu, často pořádají sympozia a semináře o poezii, literatuře a moderním psaní prózy, stejně jako pocty velkým spisovatelům, řeckým i zahraničním.

Hlavní univerzity, jako jsou Thessaloniki, Egejské ostrovy, Atény nebo Ioannina, spolupracují s příslušnými zahraničními institucemi na pořádání významných konferencí, které podporují kulturní kontakt mezi muži a zároveň dávají účastníkům a veřejnosti příležitost poznat krásné Řecko.


Four Seasons hotely


Plovoucí konference: plavba do znalostí

Plovoucí konferenční cestovní ruch je v Řecku nastupujícím trendem. Účastníci z celého světa si vybírají jasně modré řecké moře a rozvíjejí svá témata v nejideálnějším prostředí, lodi krájející se přes sklovité vody. Kotviště na ostrovech poskytují prvotřídní pohostinnost a umožňují návštěvníkům kombinovat požitek, který jim plyne z jejich vědecké oblasti, s průzkumem řeckého mořského prostředí.


Lycabettus


Štětcem a dlátem

Noví i etablovaní umělci vystavují svá díla ve velkých městských galeriích, často však také na řeckých ostrovech nebo v malých tradičních osadách. Není neobvyklé, že návštěvník jednoho z větších či menších řeckých ostrovů nebo ve vnitrozemské vesnici či městě narazí na venkovní výstavu soch nebo si užije výstavu prací začínajících umělců. Současně po celý rok probíhají konference a výměny o vizuálních tématech, kterých se účastní elitní představitelé mezinárodního společenství. Historici umění, kritici umění, tvůrci a veřejnost hrají svou roli při podpoře umění a výměně znalostí, technik a světových názorů.


Thesálie, jízda na koni. Foto: P. Merakos


Pro více informací o Řecku navštivte WEB.

Článek vznikl ve spolupráci s Greek National Tourism Organization.

Publikováno na: