Bude mi lépe, když se rozvedu? Na tuto otázku se musíte podívat komplexně

Pokud jsme si rozvodem nikdy neprošly, naše představy o celém procesu mohou být dost liché. Stejně tak, pokud jsme v duchu přesvědčeni, že "se s manželem nějak dohodneme a každý si začne žít samostatně a lépe". Ne vždy to tak totiž je, protože komunikace s manželem v době rozvodu je poměrně složitá disciplína.

Rozvody jsou všude kolem nás

Rozvést se je dnes tak časté, že se najde jen málokdo, u nějž by si někdo z okolí neprošel manželským rozkolem.

Pokud neumíme hned v úvodu tahat za ten správný konec a v celém procesu se zorientovat, můžeme z něj odejít dost vyčerpaní i zaskočení výsledkem.

Dva druhy rozvodů

Vedle rozvodu, při němž se manželé umí na všem dohodnout, zná náš právní řád také rozvod tak zvaně sporný, který se někdy pro rozvádějící manžele může stát peklem na zemi. Není to totiž jen existence rozvratu a jeho příčiny, které po nás bude chtít soud prokazovat, ale řada přijde dříve nebo později také na majetek. Zde může jít o docela citelné skládání účtů (a to doslova – těch papírových bankovních). Samostatnou otázkou v rozvodových věcech je také výživné, které může mít i sankční povahu. Tedy být jakýmsi trestem manžela, který rozvod způsobil (klasicky například tím, že si najde nového partnera).

Pokud jsou navíc v manželství děti, soud nás nikdy nerozvede bez toho, aniž by se dopředu upravil styk obou rodičů k nezletilým dětem.


Má být na počátku dohoda nebo hned soud?

Že je dohoda o rozvodu nejlepším řešením, které může šetřit nervy, peníze a někdy i roky života, je beze sporu. Rozvod může trvat i roky, může se v něm "prát špinavé prádlo" a vlastní děti brát jako rukojmí.

Ale jak už bylo řečeno, ne vždy se s partnerem jde domluvit a podobné dohody dosáhnout.

V takových chvílích je nejlepší vzít si na pomoc advokáta s profesními a životními zkušenostmi i lidským přístupem. Advokát sice není rodinný terapeut, ale může nám pomoci se rychleji zorientovat a být citlivým průvodcem v naší nelehké životní etapě. Může být naším průvodcem usilujeme-li o dohodu, ale také tehdy, chceme-li partnera zadupat u soudu hluboko do země.  Nezapomeňte však, že na každé tvrzení u soudu je třeba mít zároveň důkaz.

Pro více informací navštivte https://www.malachova.cz/cs/.