Jak ochránit majetek, pokud manžel podniká a nedaří se mu?

Majetek, který dnes po uzavření manželství máte a není prokazatelně pouze Váš (například jste ho dostala darem nebo zdědila), je součástí společného jmění manželů. Je tedy Váš jen napůl a z druhé půlky je i Vašeho muže.

Jak ochránit rodinný majetek před riziky z podnikání, abyste v případě neúspěchu nepřišli o střechu nad hlavou?

Pokud jste s manželem neuzavřeli tzv. předmanželskou smlouvu, i tak jde režim všeho jmění smluvně upravovat.

"Znamená to, že smlouvou lze část majetku ze společného jmění vyjmout. Typicky může jít o rodinný dům, byt manželů nebo auto. Smlouvou lze určit, že nadále bude dům ve vlastnictví jen jednoho z vás.", radí advokátka JUDr. Alena Malachová.

Vzal si úvěr bez mého souhlasu

Nepříjemná situace může nastat v případě, že si manžel vezme za trvání manželství úvěr. Podle běžné praxe bank, tyto vyžadují souhlas druhého z manželů až v případě úvěru nad 300 tisíc korun. Znamená to, že Vy se jako manželka o úvěru ani předem nedozvíte, protože manžel k takovému zadlužení nebude potřebovat Váš souhlas.

Pokud Váš manžel svůj dluh splácet nebude, banka jej bude nejspíše vymáhat. A svou pohledávku může banka při exekuci uspokojit bohužel i z majetku, který spadá do společného jmění manželů.


Co v takové situaci dělat?

Zákon na ochranu Vašich práv pamatuje alespoň do té míry, že pokud ve chvíli, kdy se o dluhu manžela, který vznikl proti Vaší vůli, dozvíte a projevíte vůči bance svůj nesouhlas, může být v následné exekuci společné jmění manželů postiženo jen do výše, která by představovala podíl vašeho manžela. To bude tedy zpravidla jedna polovina hodnoty vašeho společného jmění manželů.

Kdy je lepší se rozvést?

Jsou však i situace, kdy uvedená smlouva nestačí. Pokud je manžel nenapravitelný sólista a svým jednáním i podnikáním Vás jako manželku ohrožuje, bude dobré si ujasnit, jestli nebude lepší manželství právně ukončit a ochránit tak nejlépe sebe i děti. "Právní řád poskytuje mnoho možností a v soukromém právu platí, že co není zakázáno, je dovoleno. V tomto duchu umíme pro klienty najít vždy řešení, se kterým jsou spokojení a cítí se v něm jistě", dodává advokátka