Jak dostat z otce svého dítěte co nejvíc peněz?

Někdy je dobré od věcí poodstoupit, podívat se na ně v klidu, s rozmyslem a jinak. Možná pro vás bude překvapivé, že nejvyšší výživné dostává matka, která s otcem dítěte udržuje kamarádské vztahy.

Jak dosáhnout vyššího výživného

Rodičů, kteří se soudí o výživné, je asi desetina a na jejich vzájemné vztahy to většinou pozitivní dopad nemívá. "Obě strany by se před soudním řízením měly sejít a zkusit domluvit. Pokud toho nejsou schopni sami, mezi čtyřma očima, je vhodné vzít si na pomoc advokáta, který může působit nejen jako právní poradce, ale někdy i hromosvod či dokonce mediátor. Ze své praxe mohu přiznat, že otcové platit na své děti chtějí, jen mají většinou problém dávat peníze matkám dětí, tedy svým bývalým partnerkám", říká advokátka JUDr. Alena Malachová. "U tatínka to totiž nebývá zpravidla tak, že by nechtěl platit výživné na své dítě. On mu většinou chce dopřát to nejlepší. Jen mu chce tu pizzu, kolo nebo lyže koupit sám. A vidět tak bezprostředně jiskry v očích svého dítěte.", dodává advokátka.


Jak vysoké je správné výživné

Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Klesne-li příjem rodiče, zákonitě klesne i životní úroveň dětí jako členů rodiny. "Klienti se často ptají, jak vysoké má být odpovídající výživné. Na tuto otázku se ale jednoznačně odpovědět nedá, protože spodní ani horní hranice výživného neexistuje", vysvětluje advokátka JUDr. Alena Malachová. Může být překvapivé, že u výše výživného nehraje roli to, zda jsme s otcem dítěte v manželství nebo ne.

Každý případ je jiný, a proto by se rodič, který o řešení otázky uvažuje, měl vždy dopředu poradit s advokátem. Neboť kde nejsou limity, je velký prostor pro realizaci vlastních představ a přání.