„Boj o vodu" pokračuje. Světový problém, kteří si mnozí ještě neuvědomují

Grantový program Radegast lidem dlouhodobě přispívá k ochraně životního prostředí, k péči o krajinu a přírodní bohatství v severomoravském regionu. Také letos podpoří projekty usilující o šetrnější hospodaření s vodou v budovách, lepší zadržování vody v krajině, péči o mokřady nebo komunitní projekty rozvíjející volnočasové aktivity ve městech či obcích. „Záleží nám na lidech a komunitách v okolí našich pivovarů, a proto jim pomáháme realizovat nápady, jak lépe pečovat o přírodní zdroje a rozvíjet veřejný prostor,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

PO CELÉM ČESKU

Místní organizace se mohou nově zapojit také do celostátního grantového programu Plzeňského Prazdroje s názvem Na budoucnost. „Neziskovým organizacím se nyní otevírá nová možnost získat podporu pro rozsáhlejší, klidně i víceleté projekty. Do nového fondu se mohou hlásit nejen projekty z regionů, kde vaříme pivo, ale z celého Česka,“ vysvětluje Pavlína Kalousová. Grantové programy Radegast lidem a Na budoucnost jsou součástí nového Firemního fondu Plzeňského Prazdroje na podporu prospěšných aktivit.

JAK NA TO?

Žádosti o grantovou podporu z obou programů podávejte elektronicky až do 22. října 2021. V případě programu Radegast lidem prostřednictvím webu www.radegastlidem.cz, u nového grantového programu Na budoucnost na webu www.prazdrojnabudoucnost.cz. Odborná komise vybere vítězné projekty programu Radegast lidem ke konci listopadu 2021, úspěšní uchazeči o granty z programu Na budoucnost budou známi začátkem roku 2022. Odborným garantem je Nadace Partnerství.

Publikováno na: